MUDr. Pavel Staško PhD.
MHA

Cievny chirurg, Cievny lekár - Angiológ