PhDr. Zuzana Hnatová

Rehabilitácia, Fyziatria, Pediatrická rehabilitácia, Poliklinika Mlynská dolina