Bc. Lucia Astrabová

Rehabilitácia, Fyziatria, Pediatrická rehabilitácia, Poliklinika Mlynská dolina