Bc. Dominika Paprancová

Rehabilitácia, Fyzioterapia, Poliklinika Mlynská dolina