MUDr. Erik Straka

Ultrazvuk, Sonografia, Poliklinika Mlynská dolina