MUDr. Jana Šallingová

Všeobecný lekár pre deti a dorast, Poliklinika Mlynská dolina