MUDr. Judit Szogl
MUDr. Mária Antalová

Všeobecný lekár