MUDr. Mária Grunská

Všeobecný lekár, Poliklinika Mlynská dolina