MUDr. Iveta Čierna
PhD. Gastroenterologické centrum Bezručova Junior

Detský gastroenterológ, Hepatológ, Poliklinika Bezručova