MUDr. Zuzana Šašalová

Detský lekár - pediater, Všeobecný lekár pre deti a dorast