MUDr. Jaroslav Hajko

Detský lekár - pediater, Všeobecný lekár pre deti a dorast