MUDr. Danica Malíčková

Diabetológ, Poliklinika Mlynská dolina