Prof. MUDr. Štefan Hrušovský,CsC. Dr.SVS

Hepatológ, Poliklinika Mlynská dolina

Všetky hodnotenia