Prof. MUDr.Katarína Furková
CSc.

Nefrológ, Poliklinika Vajnorská