Mgr. Zlatica Prekopová

Rehabilitácia, Fyzioterapia, Poliklinika Mlynská dolina