TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Hluchota a iné vývojové chyby sluchu: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje hluchotu a iné vývojové chyby sluchu?

Poruchy sluchu až hluchota môžu byť vrodené alebo získané počas života, môžu postihnúť jedno alebo obidve uši. Osobám s čiastočnou stratou sluchu sa tento problém so zvyšujúcim vekom často zvýrazňuje. Strata sluchu môže byť postupná a viesť k úplnej hluchote – priebeh môže byť rýchly (v priebehu niekoľkých týždňov) alebo pomalý – je to vo väčšine prípadov (strata sluchu trvá roky – môže nastať až vo vyššom veku), porucha sluchu môže byť aj prechodná, príčiny sú rôzne, môžu ich zapríčiniť alebo sa na nich podieľať dôvody:

Vrodená hluchota a vývojové chyby sluchu:

- genetická predispozícia

- génové zmeny (syndromický typ – spolu s iným problémom, napr. slepotou, nesyndromický typ – len samostatná strata sluchu)

- problémy s vývojom uší, hlavy alebo tváre (vrodené chyby tela)

- vírusy a infekcie počas tehotenstva (napr. herpes, osýpky, rubeola, syfilis, toxoplazmóza)

- predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa

Porucha sluchu získaná počas života:

- infekcie detí po ich narodení - infekcie uší, meningitída, osýpky

- iné stavy po narodení - poranenia hlavy, žltačka, užívania vysokých dávok niektorých liekov, nahromadenie ušného mazu alebo tekutiny za ušným bubienkom, poranenie ušného bubienka, predmety uviaznuté vo zvukovode, nádory, degeneratívne ochorenia, poškodenia toxické, pôsobenie príliš hlasných zvukov

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o hluchote a iných vývojových chybách sluchu, môžete si prečítať náš článok – Hluchota a iné vývojové chyby sluchu: čo sú a aké majú prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby hluchoty a iných vývojových chýb sluchu?

Porucha sluchu sa týka úplnej alebo čiastočnej neschopnosti počuť zvuky. Ak bol u dieťaťa vykonaný skríning sluchu, no dieťa ním neprešlo, je dôležité, aby čo najskôr absolvovalo úplné vyšetrenie sluchu nazývané audiologické hodnotenie (testovanie sluchu), ktoré určí možnú poruchu sluchu, jej závažnosť a typ. Súčasťou vyšetrenia je aj zisťovanie pôrodnej anamnézy, infekcií ucha a straty sluchu v rodine. Skorá liečba (začatá pred vekom 6 mesiacov) pomáha zdravému vývoju dieťaťa.

Pri podozrení z poruchy sluchu starších detí alebo dospelých lekár preskúma fyzicky vnútro ich ucha otoskopom (nástroj so svetlom na konci) a zisťuje možnú príčinu sťaženého alebo znemožneného príjmu zvukových informácií (napr. cudzí predmet v uchu, nahromadený ušný maz, infekcia vo zvukovode alebo strednom uchu, perforácia ušného bubienka, tekutina vo zvukovode, kožný výrastok za bubienkom v strednom uchu), kladie aj otázky týkajúce sa začiatku vzniku symptómov, ich zhoršenia, možných bolestí. Lekár skúma aj to, či sa problémy týkajú len jedného alebo oboch uší, na čo využíva všeobecný test na vnímanie hlasitosti, test pomocou kovovej ladičky, test audiometra alebo kostného oscilátora.

Liečba a zmierňovanie dôsledkov porúch sluchu záleží od príčiny a závažnosti hluchoty, pomoc na zlepšenie kvality života alebo komunikácie je dostupná pre ľudí so všetkými typmi straty sluchu:

- lieky proti infekciám uší spôsobujúcim poruchy sluchu

- mierna a stredná nedoslýchavosť - pomáhajú načúvacie prístroje (slúchadlá)

- senzorická porucha sluchu – je nevyliečiteľná, zlepšiť kvalitu sluchu pomáhajú rôzne nositeľné výkonné načúvacie prístroje (zosilňujú zvuk vstupujúci do ucha)

- kochleárne implantáty – možné využitie, ak ušný bubienok a stredné ucho fungujú správne

Ústnu komunikáciu osobám s poruchami sluchu pomáhajú zlepšovať logopédi, nahradzujú ju alebo dopĺňajú aj špeciálne jazykové zručnosti, napr.:

- posunková reč, prstová abeceda - pomáhajú pri komunikácii medzi alebo s nepočujúcimi ľuďmi

- čítanie z pier – metóda pochopenia hovorenej reči nepočujúcimi

Nepočujúcim alebo nedoslýchavým osobám v súčasnosti pomáhajú aj skryté titulky a simultánny prepis hovorenej reči do písomnej podoby v reálnom čase (využívanie zobrazovacích zariadení – napr. tablet, notebook, pri akciách určených pre väčší počet ľudí sa text premieta na LCD obrazovku alebo plátno). Prevencia je založená na ochrane sluchu pred akýmkoľvek silným zvukom v práci i vo voľnom čase. Cieľom liečby pri chybách sluchu dieťaťa je – pokiaľ je to len možné – čo najrýchlejší návrat alebo iná forma umožnenia sluchových funkcií, aby sa zabránilo vzniku porúch pri rozvoji reči alebo dokonca k jej strate (ak porucha sluchu vznikla alebo nastala v prelingválnom období).

 

Ak Vás zaujala téma hluchoty a iných vývojových chýb sluchu a chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nich a na problematiku liečby hluchoty a iných vývojových chýb sluchu.

 

Ak sa u vašich detí alebo u vás vyskytujú náhle alebo postupujúce problémy s vnímaním normálnej intenzity zvukov, mali by ste navštíviť odborného lekára – otorinolaryngológa, ktorý určí príčinu a závažnosť poruchy sluchu a spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Jana Predajňová

ORL - ušné, krčné, nosové