MUDr. Tibor Hlavatý

Všeobecný lekár, Telovýchovný lekár, Internista