TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Ako uspieť v procese liečby obezity.

Liečba obezity_1

Obezita je choroba. Je treba ju liečiť. Jej liečba v VIA CLINIC je proces založený na aktívnej spolupráci pacienta a liečiteľov. Vyžaduje to od oboch strán veľa síl.

Vieme, že stav v ktorom sa nachádzate je pre vás veľkou fyzickou aj psychickou záťažou. Po všetkom, čo ste skúsili sa vám môže zdať, že je neriešiteľný. Máme pre vás skvelú správu: „Obezita sa dá vyliečiť!“ Chceme vám pomôcť sa vyliečiť a budeme vás sprevádzať krok za krokom na ceste vášho vyliečenia. Nasledujte naše doporučenia, naučíte sa všetko potrebné o vašej chorobe a ako ju vyliečiť. Sme vaši partneri v tejto liečbe.

Najdôležitejšie je si uvedomiť kde sa nachádzate a kam sa chcete dostať. Aké kroky budú následovať.

 

Prvý krok:
Diagnostika
1. Nájdite a zhromaždite zdravotnú dokumentáciu, ktorú máte k dispozícií.
2. Prídťe na prvú konzultáciu na našu kliniku, kde spoločne zhodnotíme všetky zdravotné informácie a dohodneme sa na ďalší potrebných testoch.
3. Nasleduje lekárske vyšetrenie vrátane doplnkových laboratórnych a klinických vyšetrení. Výsledky obvykle trvajú 2-4 týždne.
4. Ak v priebehu diagnostiky zistíme závažné skutočnosti, ktoré vyžadujú okamžiré riešenie, pomôžeme vám ho nájsť a zrealizovať.

 

Druhý krok:
Potrebná medikamentózna liečba
1. V prípade, že zistíme skutočnosti, ktoré budú vyžadovať medikamentóznu liečbu, začneme túto realizovať. Niekedy je treba začať s liečbou infekcií - mikrobiálnych, plesňových, alebo parazitárnych - niekedy je potrebná hormonálna liečba - napr. štitnej žľazy, alebo hypertenzie. Niekedy je treba zmeniť črevnú flóru.
2. Aj keď medikamentózna liečba nie je naším hlavným prostriedkom vyliečenia, často je kľúčom úspešného začiatku.

 

Tretí krok:
Plán liečby
1. Na základe výsledkov vyšetrení aj presného zmapovania vašich výživových zvyklostí a preferencií vám pripravíme výživový plán.
2. Niekedy je potrebné začať s eliminačnou diétou, ktorú pre vás pripravíme.
3. V našom programe nie je podstatou podávanie výživových doplnkov, tieto indikujeme len ak zistíme deficit, ktorý je potrebné rýchlo upraviť.
4. Výživový poradca vám pripraví “liečebný“ výživový program
5. Vyšetríme stav vášho pohybového aparátu, zistíme riziká /obmedzenia/ určitých typov vašej fyzickej aktivity a pripravíme vám plán „bezpečných“ fyzických aktivít.
6. Pri psychologickej konzultácii zmapujeme zvyklosti, ktoré vedú k vzniku psychosomatických problémov a pripravíme plán ich riešenia.

 

Štvrtý krok:
Realizácia postupov
1. Začneme spolu s vami realizovať diétny plán, vrátane vysvetlenia postupov pri nákupe a príprave potravín.
2. Začneme s rehabilitačným plánom , aby bolo možne do pohybových aktivít postupne zaradiť čo najväčšie spektrum činností.
3. Začneme psychologické konzultácie zamerané na zvládanie stresu, motivácie a realxačné cvičenia.
4. Priebežne realizujeme kontroly výsledkov realizácie plánov a korekcie postupov.

 

Piaty krok:
Zhodnotenie výsledkov
1. Vykonáme kontrolne lekárske vyšetrenie vrátane laboratórnych testov
2. Vykonáme záverečné kontrolné vyšetrenie týkajúce sa výživy, pohybových aktivít ako aj psychohygieny.
3. Na základe výslekov dporučujeme ďalší postup.

 

Šiesty krok:
Zostávame v kontakte
1. U všetkých klientov ponúkame možnosť zostať v starostlivosti kliniky formou dispenzarizácie.
2. S odstupom 3 mesiacov vykonáme kontrolné vyšetrenie ako sa vám darí udržiavať získané návyky.

 

Ak chcete zistiť viac, objednajte sa online kliknutím tu.

MUDr. Ján Goljer, CSc. - Internista, obezitológ
VIA CLINIC
MUDr. Ján Goljer, CSc.