TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Angina pectoris: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je angina pectoris?

Angina pectoris (skrátený názov: AP, starší názov: angína pektoris, ďalšie názvy: hrudníková angína, srdcová angína, stenokardia) je forma ischemickej choroby srdca a vzniká pri prechodnom nedostatočnom prekrvení srdcového svalu, t. j. pri krátkodobom nepomere medzi potrebou a skutočným prísunom krvi a kyslíka do srdca. Krátke nedokrvenie srdca spôsobené AP nemá za následok jeho trvalé poškodenie.

 Známkou ochorenia je náhla, opakovaná, zvieravá bolesť na hrudi. Bolesť zvyčajne trvá len niekoľko minút, potom môže sama odoznieť, ale môže sa objavovať aj opakovane. Vznik bolesti najčastejšie spôsobuje neprimeraná telesná námaha (napr. ťažká práca, beh, chôdza do kopca alebo schodov), prechod do chladného prostredia, ale aj emočný stres alebo iná psychická záťaž. Bolesť vzniknutú pri AP je ťažké odlíšiť od iných bolestí na hrudníku, preto pri nevysvetliteľnej bolesti na hrudníku je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Výskyt AP sa líši podľa pohlavia a veku – viac u mužov ako u žien, stúpa s vekom, najviac sú ňou ohrození muži nad 65 rokov (10-20%), ale ochorenie postihuje aj mladých ľudí.

Rozdelenie anginy pectoris:

stabilná (skratka SAP) – najbežnejšia, je chronická - prebieha dlhodobo, je predvídateľná, obyčajne je spojená s námahou, bolesť trvá krátko, mizne odpočinkom alebo po užití liekov

nestabilná (skratka NAP) – akútna (instabilná) forma, je nepredvídateľná, bolesť sa vyskytuje v pokoji a môže sa zhoršovať aj pri malej fyzickej námahe, trvá dlhšie ako SAP, bolesť nezmizne pri odpočinku, vyžaduje núdzovú liečbu. NAP je nebezpečná, môže viesť až k infarktu

variantná (Prinzmetalova angína) – spôsobená spazmou v srdcových tepnách, prejavuje sa silnými bolesťami - zmierňujú sa liekmi, bolesti sa vyskytujú v cykloch, často v pokoji a cez noc

refraktérna – angínové epizódy sa často opakujú napriek liekom a zmene životného štýlu

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o angine pectoris, môžete si prečítať náš článok - Angina pectoris: vznik a liečba.

 

2. Prejavy anginy pectoris

Hlavné príznaky a prejavy anginy pectoris:

- bolesť a nepohodlie na hrudníku, ktoré sú lokalizované v jeho strede, za hrudnou kosťou – prejavujú sa ako pálenie, tlak, zvieranie, stláčanie, rezanie, napätie

- možnosť vystreľovania bolesti do ramien, ruky, prstov, krku, čeľuste, chrbta, hornej časti brucha

- závraty, únava, malátnosť, krátkodobá strata vedomia, nevoľnosť, zvýšený tep, potenie, lapanie po dychu, točenie hlavy, pocit na zvracanie až zvracanie

Závažnosť, trvanie a typ bolesti anginy pectoris sa počas jej priebehu môžu líšiť. Nové alebo odlišné príznaky môžu signalizovať nebezpečnejšiu formu anginy pectoris (NAP) alebo srdcový infarkt, preto musia byť okamžite vyhodnotené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

 

Ak Vás zaujala téma anginy pectoris a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby AP.

 

Ak sa u vás vyskytla náhla bolesť alebo pocit nepohodlia na hrudníku, ktoré sa prejavujú ako pálenie, tlak, zvieranie, stláčanie, rezanie, bolesti môžu vystreľovať aj do ramien, ruky, prstov, krku, čeľuste, chrbta a hornej časti brucha, čo môže sprevádzať závrat, únava, malátnosť, krátkodobá strata vedomia, nevoľnosť, zvýšený tep, potenie, lapanie po dychu, točenie hlavy, pocit na zvracanie až zvracanie, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý určí formu ochorenia a v nadväznosti na to aj spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia