TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Angina pectoris: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje anginu pectoris?

Angina pectoris je ochorením koronárnych tepien (dôsledok ich zúženia alebo spasmy – stiahnutia), pri ktorom nie je srdečný sval dostatočne zásobený krvou a kyslíkom (koronárna ischémia). Ak srdce pre svoju normálnu činnosť potrebuje vyššiu koncentráciu kyslíka, ako má k dispozícii, dochádza k jeho nesprávnemu sťahovaniu a srdečný sval prestáva plniť svoju funkciu v potrebnom rozsahu, pretože do ostatných častí tela nepumpuje dostatok okysličenej krvi.

Hlavná príčina vzniku anginy pectoris:

kornatenie ciev (ateroskleróza) – je to degeneratívne ochorenie tepien, pri ktorom sa na ich povrchu ukladajú tukové usadeniny, cholesterol, vápnik a iné látky, ktoré ich zužujú, poškodzujú alebo upchávajú a pri záťaži zabraňujú zvýšenému prietoku okysličenej krvi.

Rizikové faktory anginy pectoris:

- zvyšujúci sa vek (ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u osôb nad 60 rokov)

- rodinná predispozícia srdcových chorôb

- užívanie tabaku – aktívne aj pasívne fajčenie, žuvanie tabaku

- diabetes, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol

- iné zdravotné stavy (napr. chronické ochorenie obličiek, ochorenie periférnych artérií, mŕtvica) 

- sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, obezita

- emocionálny stres

- niektoré lieky

- užívanie drog

- nízke teploty

Ochoreniu AP je možné predchádzať dodržiavaním zdravého životného štýlu, ktorý vyžaduje: nefajčiť, zdravo sa stravovať, obmedziť alkohol, pravidelný pohyb, udržiavanie zdravej hmotnosti, zníženie stresu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o angine pectoris, môžete si prečítať náš článok - Angina pectoris: čo to je a aké má prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby anginy pectoris?

Pri podozrení z anginy pectoris vykonáva kardiológ v rozsahu diagnostiky niekoľko vyšetrení a testov. Niekedy je ťažké odlíšiť bolesti spôsobené AP od iných ochorení, ktoré sa tiež prejavujú bolesťami na hrudníku, a odborný lekár využíva zvyčajne tieto postupy a metódy:

Dôsledná anamnéza – lekár sa sústreďuje na charakter potiaží pacienta (bolesti, iné príznaky a prejavy ochorenia), skúma možnosti rodinnej predispozície AP

Laboratórne vyšetrenia – zisťovanie rizikových faktorov AP v krvi  – napr. zvýšená hladina krvných cukrov a tukov, srdcové enzýmy vstupujúce do krvného obehu pri poškodení srdcového svalu

Doplnkové vyšetrenia a zobrazovacie metódy – napr. röntgen hrudníka (ukazuje stav srdca a pľúc), EKG (elektrokardiogram – meria elektrickú aktivitu srdca),  koronárna angiografia (röntgenové vyšetrenie srdcových tepien za použitia kontrastnej látky), ECHO (ultrasonografické vyšetrenie srdca a vytváranie jeho obrazov v pohybe vrátane prúdenia krvi cez srdce), záťažové testy (meranie prietoku krvi do srdcového svalu v pokoji a pri zaťažení – ergometria, napr. bicyklová, v behu), záťažová echokardiografia, izotopové vyšetrenie prekrvenia myokardu (štádium ochorenia), CT (ukazuje možné zväčšenie srdca, zúženie tepien), MRI (vytvorenie detailných snímok srdca), SPECT (tomografická scintigrafia – trojrozmerné zobrazenie a rezy orgánu vrátane presného zobrazenia menších chorobných ložísk)

Liečba AP využíva:

- medikamenty (napr. na rozširovanie krvných ciev, znižovanie zrážanlivosti krvi, krvného tlaku a cholesterolu)

- chirurgické zákroky (kardio-chirurgia) – koronárny bypass (našitie cievy, ktorá obíde postihnuté miesto, pri postihnutí viacerých ciev môže byť bypass aj viacnásobný), koronárna angioplastika (t. j. roztiahnutie postihnutej cievy špeciálnym balónikom, čo môže byť doplnené zavedením stentu – kovovej výstuže zabraňujúcej znovustiahnutiu cievy)

Obe chirurgické metódy vedú k odstráneniu AP alebo k jeho výraznému zmierneniu. Pri bolestiach AP je nevyhnutné ihneď prerušiť akúkoľvek namáhavú činnosť a užiť potrebný liek. V prípade, že bolesť rýchlo neustúpi, je potrebná odborná zdravotná pomoc.

Cieľom liečby anginy pectoris je znížiť frekvenciu a závažnosť symptómov a najmä znížiť riziko srdcového infarktu a smrti. Dĺžka liečby je individuálna. Dôležitou súčasťou liečby anginy pectoris je úprava životosprávy pacienta zameraná na zachovanie zdravého srdca a dobrú priechodnosť ciev.

 

Ak Vás zaujala téma anginy pectoris a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby AP.

 

Ak sa u vás vyskytla náhla bolesť alebo pocit nepohodlia na hrudníku, ktoré sa prejavujú ako pálenie, tlak, zvieranie, stláčanie, rezanie, bolesti môžu vystreľovať aj do ramien, ruky, prstov, krku, čeľuste, chrbta a hornej časti brucha, čo môže sprevádzať závrat, únava, malátnosť, krátkodobá strata vedomia, nevoľnosť, zvýšený tep, potenie, lapanie po dychu, točenie hlavy, pocit na zvracanie až zvracanie, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý určí formu ochorenia a v nadväznosti na to aj spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia