TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Demencia a jej prejavy

1. Čo je demencia?

Demencia je termín používaný na opis skupiny symptómov, ktoré sú spôsobené degeneratívnymi zmenami mozgu a závažne ovplyvňujú pamäť, myslenie, schopnosť plánovať, vykonávanie každodenných potrieb a sociálne schopnosti postihnutého jedinca, čím dochádza k celkovej zmene osobnosti pacienta a jeho chovania. Tieto skutočnosti spôsobujú, že človek s demenciou má ťažkosti so zvládaním bežného života bez každodennej podpory svojho okolia.

Demencia je duševná porucha charakterizovaná získaným chorobným oslabením rozumových schopností, preto nikdy nemožno hovoriť o vrodenej demencii.

Druhy demencie podľa výskytu prvých príznakov:

 • presenilná (napr. paralytická demencia pri syfilise)
 • starecká, tzv. senilná (najčastejšie príčinou je Alzheimerova choroba)

Starecká demencia ohrozuje najmä staršiu populáciu – ľudí vo veku nad 60 rokov.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o demencii, môžete si prečítať náš článok - Demencia: vznik a liečba.

 

2. Prejavy demencie

Starecká demencia sa začína prejavovať nenápadne, symptómy sa spúšťajú pomaly a zhoršujú sa postupne, jednotlivé príznaky sa môžu prelínať. K prvým príznakom patrí zabúdanie, ktoré sa často považuje za prirodzenú súčasť starnutia a preto ho okolie postihnutého nevníma negatívne a ani ho nepovažuje za problém, ktorý by stál za povšimnutie a vyžadoval odbornú starostlivosť.

O príznakoch degeneratívneho ochorenia možno hovoriť od chvíle, kedy postihnutý človek začína zlyhávať vo svojich denných aktivitách (zamestnanie, starostlivosť samého o seba, sociálne vzťahy). Život človeka zo začiatku ochorenia nemusí byť narušený – postihnutý chorobou si ju takmer nikdy neuvedomuje a môže ju dobre zvládať hoci aj celé roky bez toho, aby došlo k viditeľnému zhoršeniu.

Prejavy a príznaky stareckej demencie:

 • ťažkosti s uchovaním nových vedomostí a informácií
 • zabúdanie a strata pamäti (najprv krátkodobá, postupom času aj dlhodobá)
 • koncentrácia na vlastnú osobnosť
 • problémy s orientáciou na známych miestach
 • problémy s vnímaním času
 • depresie, halucinácie
 • problémy s myslením a plánovaním
 • problémy s vyjadrovaním
 • poruchy emotivity
 • neschopnosť rozoznávať ľudí (osoby, mená) a veci
 • agresívne chovanie
 • zanedbávanie osobnej hygieny
 • spomalenie pohybov a chôdze, znížená vôľa a strata záujmov
 • strata prirodzených ľudských hodnôt a postojov (strata zábran, nevhodné správanie sa na verejnosti)

 

Ak Vás zaujala téma demencie a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na problematiku liečby demencie.

 

Ak sa u vašich blízkych vyskytnú akékoľvek príznaky demencie, ku ktorým na jej začiatku patrí ťažkosť získať a uchovať nové informácie, neskôr problémy s pamäťou, orientáciou a vnímaním času, spomalenie pohybov, zmeny reči, neschopnosť rozoznávať ľudí a veci, ťažkosti so zvládaním predtým známych činností, depresie a halucinácie, čo vedie k zlyhávaniu v denných aktivitách postihnutého jedinca, mali by ste urýchlene vyhľadať lekára špecialistu – neurológa, pretože skorá diagnostika choroby je zásadná pre umožnenie spomalenia jej vývoja za pomoci liekov. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia