TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Srdcové zlyhávanie: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je srdcové zlyhávanie?

Srdcové zlyhávanie (iné názvy: srdcová nedostatočnosť, zlyhanie srdca, zlyhanie funkcie srdca, kardiálne zlyhanie) je chorobný stav, keď oslabený srdcový sval nie je schopný dostatočne prečerpávať krv a zásobovať všetky orgány a tkanivá tela kyslíkom a dôležitými živinami v potrebnom rozsahu. Nedostatočnosť prekrvenia organizmu sa začína prejavovať najprv pri záťaži. Zdravé srdce dokáže na určitú dobu zvýšiť svoju činnosť až 5x v súlade s potrebou organizmu (pri fyzickej námahe). Na správne krvné zásobovanie je najcitlivejší mozog, no aj samotné srdce. Zlyhanie srdca teda neznamená jeho zastavenie, ale prílišné zníženie výkonu v porovnaní s aktuálnou potrebou tela. Keď sa tak stane, krv sa hromadí v žilovom obehu, tekutina sa môže hromadiť aj v pľúcach.

Srdcová nedostatočnosť je obvykle dôsledkom iného kardiovaskulárneho ochorenia a môžu ho spôsobovať viaceré problémy - napr. ochorenie koronárnych artérií (zúžené tepny na srdci), chlopňové chyby, vysoký krvný tlak. Náhle zlyhanie srdca môže bez potrebnej pomoci pre pacienta znamenať smrť. Srdcové zlyhávanie je v prevažnej miere chorobou starších ľudí – vyskytuje sa u žien i mužov najmä vo veku nad 65 rokov, u osôb vo veku 70-80 rokov je kardiálne zlyhanie diagnostikované v rozsahu až 15-20%. Ochorenie môže postihovať aj mladšie ročníky a celkovo postihuje okolo 1% populácie. Počet chorých, ktorí trpia na toto chorenie, v súčasnosti vo vyspelých krajinách narastá – aj vďaka zvyšovaniu priemerného veku života - a je častou príčinou úmrtí.

Srdcové zlyhávanie môže byť:
- akútne - vzniká náhle u doteraz (relatívne) zdravého srdca, nástup príznakov je rýchly a závažný

- chronické - prebieha dlhodobo, vzniká postupne, často ako dôsledok chronickej srdcovej choroby

- ľavostranné - zlyhanie funkcie ľavej komory srdca  (spôsobuje hromadeniu tekutiny v pľúcach)

- pravostranné - zlyhanie funkcie pravej komory (postupný opuch – najprv nôh, neskôr celého tela) 

- obojstranné – zlyhávanie oboch srdcových komôr

- systolická dysfunkcia – srdcová komora sa nedostatočne sťahuje, môže viesť k rozšíreniu srdca

- diastolická dysfunkcia – srdcový sval nie je schopný sa dostatočne uvoľniť a naplniť krvou 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zlyhaní funkcie srdca, môžete si prečítať náš článok - Srdcové zlyhávanie: vznik a liečba.

 

2. Prejavy srdcového zlyhávania

 Zvýraznenie prejavov pri srdcovom zlyhávaní môže spôsobiť nadmerná fyzická alebo psychická záťaž, náhle zvýšenie vysokého krvného tlaku alebo nedodržanie liečebného režimu pri inom ochorení. Prejavy sa líšia najmä v závislosti od toho, či je forma akútna alebo chronická.

Hlavné príznaky a prejavy srdcového zlyhávania:

- dýchavičnosť pri námahe a v ľahu

- modré sfarbenie kože (najmä pery, prsty), bledosť

- rýchly alebo nepravidelný tep, nízky krvný tlak, zvýšená náplň krčných žíl

- opuchy nôh, členkov a chodidiel, v neskoršom štádiu opuch oblasti brucha až celého tela

- pretrvávajúci kašeľ alebo sipot s vykašliavaním bieleho alebo ružového hlienu, pľúcny opuch

- veľmi rýchly prírastok hmotnosti z nahromadenia tekutín (2kg a viac za týždeň)

- nevoľnosť a nedostatok chuti do jedla, zápcha, nadúvanie

- ťažkosti s koncentráciou alebo znížená bdelosť, slabosť, mdloby, únava, znížená schopnosť cvičiť

- búšenie srdca, bolesť na hrudníku (ak je zlyhanie srdca spôsobené infarktom myokardu)

 

Ak Vás zaujala téma srdcového zlyhávania a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby zlyhávania srdca.

 

Ak sa u vás vyskytla dýchavičnosť pri námahe a v ľahu, modré sfarbenie kože, bledosť, rýchly alebo nepravidelný tep, nízky krvný tlak, zvýšená náplň krčných žíl, opuchy dolných končatín alebo brucha, rýchly prírastok hmotnosti, pretrvávajúci kašeľ s vykašliavaním bielych alebo krvavých hlienov, nevoľnosť, ťažkosti s koncentráciou, únava, slabosť, búšenie srdca alebo bolesť na hrudníku, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Beáta Šimková

Kardiológ - kardiológia, Uniklinika Prievidza