TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Ischemická choroba srdca: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je ischemická choroba srdca?

Ischemická choroba srdca (skrátený názov: ICHS) je označenie viacerých srdcových chorôb, ktoré vznikajú z dôvodu nedostatočného prekrvenia (ischémie) srdcového svalu. Srdcový sval (myokard) je zásobený dvomi vencovitými tepnami (odborný názov: koronárne artérie), ktoré sa vetvia na množstvo menších tepničiek a zaisťujú dodávanie kyslíka a živín pre celé srdce.

ICHS je dôsledkom zníženej dodávky kyslíka a živín do srdcového svalu alebo vzniká z dôvodu ich úplného zastavenia. ICHS veľmi úzko súvisí so spôsobom života - patrí k civilizačným chorobám. Toto srdcové ochorenie je mimoriadne rozšírenou diagnózou, zapríčiňuje najčastejšie úmrtia vo väčšine rozvinutých krajín, v strednej Európe naň zomiera dokonca viac ako 50% obyvateľov.

Ischemická choroba srdca má podľa svojho priebehu dve formy:

Akútna forma ICHS:

- nestabilná angina pectoris

- akútny infarkt myokardu

- náhla srdcová smrť

Chronická forma ICHS:

stabilná angina pectoris

- variantná angina pectoris

- asymptomatická ICHS (tichá - silentná ischémia myokardu)

- stav po infarkte myokardu (starý infarkt myokardu)

ICHS so srdcovým zlyhaním

- ICHS s poruchami srdcového rytmu

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o ischemickej chorobe srdca, môžete si prečítať náš článok - Ischemická choroba srdca: vznik a liečba.

 

2. Prejavy ischemickej choroby srdca

Intenzita prejavov ICHS môže byť rôznorodá – možno sa pri nej stretnúť s celou škálou prejavov: bezpríznakové (asymptomatické) ochorenie, bolesti na hrudníku a dýchavičnosť (zvyčajne pri angine pectoris - prechodná ischémia), infarkt myokardu (odumretie srdcovej svaloviny - ischemická nekróza) až zlyhanie srdca a náhla smrť.

Hlavné príznaky a prejavy ischemickej choroby srdca:

- bolesť na hrudníku, často priamo za hrudnou kosťou, ktorá sa prejavuje ako pálenie, tlak, napätie, zvieranie, ťažoba, stláčanie, rezanie

možnosť šírenia bolesti do ramien, ruky, prstov, krku, čeľuste, chrbta, hornej časti brucha

- závraty, únava, malátnosť, celková slabosť, krátkodobá strata vedomia, nevoľnosť, zvýšený tep, potenie, dýchavičnosť, točenie hlavy, bledá koža, pálenie záhy, pocit na zvracanie až zvracanie

 

Ak Vás zaujala téma ischemickej choroby srdca a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby ICHS. 

 

Ak sa u vás vyskytla náhla bolesť na hrudníku, ktorá sa prejavuje ako pálenie, tlak, napätie, zvieranie, ťažoba, stláčanie, rezanie, bolesť sa môže šíriť aj do ramien, ruky, prstov, krku, čeľuste, chrbta a hornej časti brucha, čo môže sprevádzať závrat, únava, malátnosť, celková slabosť, krátkodobá strata vedomia, nevoľnosť, zvýšený tep, potenie, dýchavičnosť, točenie hlavy, bledá koža, pálenie záhy, pocit na zvracanie až zvracanie, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Beáta Šimková

Kardiológ - kardiológia, Uniklinika Prievidza