TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Vrodené srdcové choroby: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje vrodené srdcové choroby?

Presná príčina vzniku vrodených chýb srdca nie je známa, predpokladá sa, že rozhodujúci vplyv má genetická predispozícia, negatívne účinkuje aj užívanie alkoholu a fajčenia počas tehotenstva. Vrodené srdcové choroby môžu spôsobiť aj vírusové ochorenia tehotnej ženy, rizikovým faktorom je aj cukrovka. VSCH môže postihnúť akúkoľvek srdcovú štruktúru – komory, predsiene a steny tkaniva, ktoré ich oddeľujú, chlopne, srdcové žily a tepny. V neskoršom živote môže vrodené srdcové ochorenie prispieť k ďalším zdravotným problémom, niekedy môžu komplikácie nastať roky po liečbe VSCH.

Rizikové faktory vzniku VSCH:

- genetika, poruchy chromozómov

choroby – diabetes, rubeola a vírusové ochorenia v tehotenstve (napr. syfilis)

užívanie niektorých liekov v tehotenstve

žiarenie, vysoká teplota v tehotenstve (napr. pri chrípke)

- drogy, alkohol a fajčenie v tehotenstve

Komplikácie VSCH v dospelosti:

- nepravidelný srdcový tep (arytmie – srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne) – pri zanedbanej liečbe spôsobuje mŕtvicu alebo náhlu srdcovú smrť

- infekcie srdca (endokarditída) – neliečené infekcie poškodia alebo zničia srdcové chlopne alebo spôsobujú mŕtvicu

- mŕtvica – VSCH môže umožniť krvnej zrazenine, aby sa cez srdce dostala do mozgu a tam znižovala alebo blokovala jeho zásobenie krvou

vysoký krvný tlak v pľúcnych tepnách – niektoré VSCH posielajú viac krvi do pľúc, čo spôsobuje zvýšenie tlaku a vedie k oslabeniu srdcového svalu a niekedy aj k jeho zlyhaniu

- zástava srdca – keď srdce zlyháva a nedokáže pumpovať dostatok krvi na uspokojenie potrieb tela vrátane srdca, čo môže viesť k jeho zástave

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o vrodených srdcových chorobách, môžete si prečítať náš článok - Vrodené srdcové choroby: čo sú a aké majú prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby vrodených srdcových chorôb?

Diagnostika VSCH v dospelosti využíva metódy: fyzická skúška (vypočutie srdca stetoskopom), zisťovanie príznakov, zdravotná a rodinná anamnéza. Na vyšetrenie srdca je možné vykonať testy na hľadanie iných stavov, ktoré môžu spôsobiť podobné príznaky a symptómy, napr. elektrokardiogram – zaznamenáva rýchlosť alebo pomalosť tepu srdcia a identifikuje arytmie, röntgen hrude – zmeny vo veľkosti a tvare srdca a pľúc, pulzná oxymetria – množstvo kyslíka v krvi, echokardiogram obrazy pohybujúceho sa srdca s prietokom krvi cez srdce a srdcové chlopne, záťažové testy - monitorovanie činnosti srdca pri fyzickej aktivite (využíva bežiaci pás, stacionárny bicykel), CT a MRI – vytvárajú obrazy srdca a hrudníka, srdcová katetrizácia – kontrola prietoku krvi a krvného tlaku v srdci.

Liečba vrodených srdcových chorôb závisí od individuálnych okolností a diagnostikovaných problémov:

- malé defekty – niektoré sa vyliečia samé alebo vyžadujú len občasné zdravotné prehliadky, aby sa predišlo zhoršeniu stavu

mierne VSCH – lieky na zlepšenie činnosti srdca, prevenciu krvných zrazenín alebo na kontrolu nepravidelného srdcového tepu

kardiochirurgické zákroky – katétrové postupy na opravu VSCH (rozšírenie zúžených miest srdcových chlopní, zavedenie cievnych podpôr do zúžených tepien), implantovateľné srdcové zariadenia (kardiostimulátor – kontrola srdcovej frekvencie, defibrilátor – koriguje nepravidelný tep srdca), operácie na otvorenom srdci (uzavretie nesprávne vyvinutých otvorov záplatami alebo stehmi, rozšírenie zúžených alebo presunutie nesprávne narastených ciev), transplantácia srdca

Pri vrodených chybách srdca sú dospelí vystavení riziku vzniku komplikácií, aj keď bol v detstve vykonaný chirurgický zákrok na opravu defektu, preto je dôležitá celoživotná starostlivosť s pravidelnými zdravotnými prehliadkami, príležitostnými vyšetreniami krvi a zobrazovacími metódami na preventívne zisťovanie vzniku alebo rozvinutia možných nových zmien štruktúr srdca.

 Dôsledkom väčšiny VSCH je nedostatočná krvná cirkulácia, často dochádza k miešaniu okysličenej a odkysličenej krvi, preto pri liečbe VSCH je primárnym cieľom dosiahnutie čo najefektívnejšej činnosti srdca a čo najnormálnejšieho krvného obehu.

 

Ak Vás zaujala téma vrodených srdcových chorôb a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby vrodených chýb srdca.

 

Ak sa u vás vyskytli arytmie, nízky alebo vysoký krvný tlak, zvýšená náplň krčných žíl, tlak a bolesť na hrudníku, cyanóza, bledosť, dýchavičnosť, zrýchlený tep, vysilenosť, malátnosť, pri aktivite rýchlo nastupujúci pocit únavy, opuch telesného tkaniva alebo orgánov, bolesť alebo točenie hlavy, mdloba, poruchy vedomia, bezvedomie, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia