TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Vrodené srdcové choroby: čo sú a aké majú prejavy?

1. Čo sú vrodené srdcové choroby?

Vrodené srdcové choroby (skratka VSCH, iné názvy: vrodené srdcové chyby, vrodené srdcové vady, vrodené choroby srdca, vrodené chyby srdca, vrodené ochorenia srdca) predstavujú problémy so štruktúrou srdca (deformity alebo odchýlky) a ciev pripájajúcich sa na srdce, vznikajú ešte počas vnútromaternicového vývoja embrya a plodu, preto existujú už od narodenia. Poškodenia môžu postihnúť ktorúkoľvek časť srdca ako samostatné alebo viaceré chyby, môžu sa prejaviť hneď po narodení, no niekedy môžu byť odhalené v neskoršom období detstva alebo až v dospelosti.

Existuje mnoho rôznych typov vrodených srdcových chýb a tento článok sa zameriava na VSCH u dospelých. Niektoré typy ochorenia môžu byť mierne, no sú aj komplexné defekty, ktoré môžu spôsobiť komplikácie ohrozujúce život. Závažnosť vrodených chorôb srdca závisí od funkčnej poruchy, rozsahu a oblasti poškodenia. Vrodené srdcové choroby sa tradične delia na cyanotické (cyanóza je modré sfarbenie kože spôsobené nedostatočným okysličením organizmu) a necyanotické.

Problémy VSCH zahŕňajú ochorenia srdcového svalu, poruchy srdcových chlopní, defekty prepážky (septa), chybné pripojenia žíl alebo tepien na srdce. Ľudia s vrodenou chybou srdca potrebujú celoživotnú lekársku starostlivosť (pravidelné kontroly, lieky alebo operačný zákrok).

Vrodené (inak aj kongenitálne) ochorenia srdca patria k najčastejším vrodeným vývojovým chybám a na Slovensku postihujú okolo 1% všetkých živo narodených detí. Chirurgický zákrok si vyžadujú približne ¾ všetkých prípadov. Prenatálna a včasná diagnostika spolu s veľkým pokrokom v liečbe majú rozhodujúci podiel na znižovaní úmrtnosti detí z dôvodu VSCH – dospelosti sa dožíva približne 90%.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o vrodených srdcových chorobách, môžete si prečítať náš článok - Vrodené srdcové choroby: vznik a liečba.

 

2. Prejavy vrodených srdcových chorôb

 Pri vrodených srdcových chorobách môžu byť vady nižšej závažnosti odhalené počas väčšej záťaži v období rastu dieťaťa alebo až v dospelom veku, prípadne nemusia byť odhalené vôbec, pretože ich prejavy nie sú výrazné. Ťažké formy ochorení sa prejavujú aj v pokoji a bez námahy. Príznaky závisia od konkrétneho druhu ochorenia. Symptómy sa môžu vrátiť aj roky po liečbe VSCH.

Hlavné príznaky a prejavy vrodených srdcových chorôb:

- nepravidelný srdcový rytmus (arytmie), nízky alebo vysoký krvný tlak, zvýšená náplň krčných žíl

- tlak a bolesť na hrudníku,

- cyanóza - modré sfarbenie kože (najmä pery, prsty a nechty), bledosť

- lapanie po dychu, dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie, zrýchlený tep

- vysilenosť, malátnosť, pri aktivite rýchlo nastupuje pocit únavy

- opuch telesného tkaniva alebo orgánov (edém)

- bolesť hlavy, točenie hlavy, mdloba, poruchy vedomia, bezvedomie

Pri znepokojujúcich príznakoch ako je bolesť na hrudi a dýchavičnosť je potrebné ihneď vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc.

 

Ak Vás zaujala téma vrodených srdcových chorôb a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby vrodených chýb srdca.

 

Ak sa u vás vyskytli arytmie, nízky alebo vysoký krvný tlak, zvýšená náplň krčných žíl, tlak a bolesť na hrudníku, cyanóza, bledosť, dýchavičnosť, zrýchlený tep, vysilenosť, malátnosť, pri aktivite rýchlo nastupujúci pocit únavy, opuch telesného tkaniva alebo orgánov, bolesť alebo točenie hlavy, mdloba, poruchy vedomia, bezvedomie, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia