TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je to nefrológia, čím sa zaoberá a aké sú nefrologické ochorenia?

1. Čo je to nefrológia a čím sa zaoberá?

Nefrológia je špecializácia vnútorného lekárstva dospelých a pediatrie, ktorá sa zaoberá obličkami. Tento medicínsky odbor študuje normálnu činnosť obličiek, diagnostikuje a lieči ich abnormality, poruchy a problémy, súčasťou nefrológie je aj dialýza a transplantácia obličiek, úzko spolupracuje s odborom urológia, ktorý lieči v rámci vylučovacej sústavy aj močové cesty. K ďalším spolupracujúcim medicínskym odborom patrí imunológia, diabetológia, endokrinológia, kardiológia a angiológia, pretože mnohé ochorenia z nich patria k systémovým poruchám postihujúcim aj obličky a vyžadujú špeciálnu liečbu (napr. diabetes, autoimunitné ochorenia, vysoký krvný tlak).

Obličky zastávajú v organizme niekoľko kritických, pre život človeka rozhodujúcich funkcií - prečisťovanie (filtrovanie) krvi, odstraňovanie odpadových látok a prebytočnej tekutiny močom, podieľajú sa aj na regulovaní krvného tlaku, na metabolizme a krvotvorbe. Ochorenia a problémy obličiek postihujú deti, ženy aj mužov v každom veku. Článok je zameraný na nefrológiu dospelých.

Výskyt ochorení a problémov obličiek má stúpajúci trend a vo vyspelých krajinách sveta sa na tom veľkou mierou podieľajú dietetické faktory. Odhaduje sa, že v súčasnosti má problémy s obličkami približne jedna desatina obyvateľov, preto nefrológia tvorí významnú súčasť zdravotnej starostlivosti.

Niektoré ochorenia a problémy obličiek ohrozujú nielen zdravie, ale aj život pacientov. Pre účinnú liečbu je rozhodujúce, aby bol správne a presne určený pôvod ochorenia, jeho forma, stupeň a rozsah.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci nefrológa a o jeho vyšetreniach, môžete si prečítať náš článok - Čo robí nefrológ a ako prebieha nefrologické vyšetrenie?

 

2. Aké sú nefrologické ochorenia?

Obličky môžu byť postihnuté mnohými deformáciami (vývinové poruchy obličiek má cca 10% detí), akútnymi, chronickými a systematickými ochoreniami, poraneniami, infekciami a obličkovými kameňmi. Množstvo problémov a ochorení obličiek je nadobudnutých a spôsobených nesprávnym životným štýlom – dietetické chyby v stravovaní, zlý pitný režim, málo pohybu, obezita, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu, úlohu zohráva aj dedičnosť a zvyšujúci sa vek. Veľa ťažkostí obličiek súvisí s inými (vyvolávajúcimi) ochoreniami (napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, anafylaxia, lupus, sklerodermia, dlhodobý nízky tlak) a intoxikáciami (napr. ťažké kovy, kokaín, niektoré lieky).

Typické príznaky ochorení obličiek:

·       krv v moči, hnedý, zakalený alebo páchnuci moč, bolesť alebo pálenie pri močení

·       nutkanie na časté močenie, výrazné zníženie výdaja moču, až zastavenie močenia

·       zadržiavanie tekutín v tele, ktoré spôsobuje výrazné opuchy nôh, členkov, chodidiel, tváre

·       ostrá a prudká bolesť v oblasti obličiek, na boku, na chrbte pod rebrami alebo v podbruší

·       hmatateľná hrčka v oblasti obličiek

·       dych páchnuci po močovine alebo po čpavku, strata chuti do jedla, nevoľnosť, zvracanie

·       únava, teplota, potenie, slabosť, zmätok, bledosť, poruchy vedomia až bezvedomie

·       dýchavičnosť, nepravidelný tlkot srdca, vysoký krvný tlak

·       bolesti hlavy, bolesť alebo tlak na hrudníku

K častým ochoreniam a problémom obličiek patria:

  • vývinové poruchy obličiek
  • zápal obličiek - nefritída
  • obličkové kamene
  • nádory a cysty obličiek
  • úrazové stavy
  • renálne koliky
  • zlyhanie obličiek (chronické, akútne)

 

Ak Vás zaujala téma nefrológie s chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nej, ale aj na možnosti diagnostiky a liečby nefrologických ochorení.

 

Ak vás vyskytli príznaky ako je krv v moči, hnedý, zakalený alebo páchnuci moč, bolesť alebo pálenie pri močení, nutkanie na časté močenie, močenie v malých množstvách až zastavenie močenia, opuchy, ostrá a prudká bolesť v oblasti obličiek a na chrbte pod rebrami alebo v podbruší, bolesti hlavy, hmatateľná hrčka v oblasti obličiek, zápach z úst, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, nevysvetliteľné chudnutie, únava, teplota, potenie, zimnica a vysoký krvný tlak, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – nefrológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

Prof. MUDr.Karína Furková
Nefrológ, Poliklinika Vajnorská