TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí endokrinológ? Priebeh vyšetrenia a príprava

Čo je to endokrinológia?

Jedná sa o odvetvie medicíny zaoberajúce sa štúdiom žliaz s vnútorným vylučovaním, hormónmi, ktoré vylučujú a ich poruchami. Hormóny regulujú metabolizmus, dýchanie, rast, reprodukciu, zmyslové vnímanie a pohyb. Hormonálna nerovnováha je dôvodom širokého spektra zdravotných problémov. Ľudský endokrinný systém pozostáva z množstva žliaz, ktoré uvoľňujú hormóny na riadenie rôznych funkcií, ktoré vstupujú do krvného obehu a sú transportované do orgánov a tkanív v každej časti tela.

 

Čo robí endokrinológ?

Endokrinológ je lekár, ktorý je vyškolený na diagnostiku a zvládanie chorôb, ktoré ovplyvňujú žľazy a hormóny. Cieľom endokrinológa je obnoviť rovnováhu hormónov v tele. Medzi vnútorné žľazy, ktoré sa vyšetrujú patria: hypothalamus (podlôžko), hypofýza (podmozgová žľaza), štítna žľaza, kôra a dreň nadobličiek, vaječníky a semenníky. Endokrinológovia bežne liečia cukrovku, osteoporózu, menopauzu, metabolické poruchy, choroby štítnej žľazy, nadmernú alebo nedostatočnú tvorbu hormónov, niektoré druhy rakoviny a aj neplodnosť.

Prejavy niektorých endokrinologických ochorení sú veľmi nenápadné. Počas vyšetrenia sa vás lekár môže pýtať na príznaky, ktoré sa nezdajú byť príbuzné alebo sa zdajú byť zbytočné. Je to preto, že hladiny hormónov ovplyvňujú toľko rôznych systémov v tele, že iba malé zmeny v jednej žľaze môžu mať dopad na časti tela ďaleko od miesta samotných žliaz.

Počas vyšetrenia by vám mal lekár skontrolovať srdcový rytmus, krvný tlak, skontrolovať stav pokožky, vlasov, zubov, úst a odobrať vzorky krvi a moču. Po stanovení diagnózy endokrinológ navrhne liečebný plán. Závisí to od toho, ktorý stav spôsobujú príznaky.

 

Priebeh vyšetrenia

Endokrinologické vyšetrenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu. Samotné endokrinologické vyšetrenie sa skladá z:

1. anamnézy - ide o rozhovor pacienta a lekára o zdravotných problémoch pacienta (lekár tiež zisťuje, či sa niektoré ochorenia nevyskytli aj u iných členov rodiny),
2. fyzikálneho vyšetrenia – lekár vám zmeria tlak a pulz, potom pohľadom, hmatom, poklepom a posluchom vyšetrí vaše celé telo a
3. laboratórneho vyšetrenia – odber krvi a moču.

Endokrinológ môže dať pacienta vyšetriť aj pomocou zobrazovacích metód (ultrazvuk, CT, MR) aby videl prípadne zmeny na žľazách. Endokrinologické vyšetrenie je bezbolestné a je potrebné na správne stanovenie diagnózy a následnú liečbu pacienta.

Ak sa potrebujete objednať ku endokrinológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.