TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí endokrinológ? Priebeh vyšetrenia a príprava

1. Čo je to endokrinológia? 

Endokrinológia je odvetvie medicíny zaoberajúce sa endokrinným systémom, to znamená štúdiom a poruchami žliaz s vnútorným vylučovaním a ich špecifickými sekrétmi známymi ako hormóny.

Ľudský endokrinný systém pozostáva z množstva žliaz v rôznych častiach tela, ktoré uvoľňujú hormóny na riadenie rôznych funkcií, hormóny vstupujú do krvného obehu a sú transportované do orgánov a tkanív v každej časti tela. Hormóny regulujú metabolizmus, dýchanie, rast a vývoj, reprodukciu, ako aj funkcie tkanív, spánku, trávenia, dýchania, vylučovania, nálady, stresu, laktácie, pohybu a zmyslové vnímanie spôsobné hormónmi.

Hormóny majú teda mnoho rôznych funkcií a spôsobov účinku a jeden hormón môže mať niekoľko účinkov na rôzne cieľové orgány a naopak - jeden cieľový orgán môže byť ovplyvnený viacerými hormónmi.

Hormonálna nerovnováha v organizme (málo alebo nadbytok hormónov) je dôvodom širokého spektra zdravotných problémov.

 

2. Čo robí endokrinológ? 

Endokrinológ je špecializovaný lekár, ktorý sa zameriava predovšetkým na endokrinné orgány (orgány, ktorých primárnou funkciou je sekrécia hormónov) a je vyškolený aj na diagnostiku a zvládanie chorôb, ktoré ovplyvňujú žľazy a hormóny.

Medzi vnútorné žľazy, ktoré sa vyšetrujú, patria: hypofýza (podmozgová žľaza), hypothalamus (podlôžko), epifýza (šuškovité teliesko), štítna žľaza, prištítne telieska, kôra a dreň nadobličiek, vaječníky a semenníky, pankreas. V detskom veku do endokrinného systému patrí aj týmus (detská žľaza, brzlík) – začína zanikať v puberte, úplne zaniká okolo veku 30 rokov.

Endokrinológ sa môže špecializovať na určité oblasti endokrinológie nazývané podšpecializácie, ako napr. diabetes a metabolizmus, ochorenia štítnej žľazy, endokrinná onkológia, neuroendokrinológia, detská endokrinológia, reprodukčná endokrinológia.

Lekárska špecializácia endokrinológa zahŕňa diagnostické hodnotenie širokej škály symptómov a variácií vrátane dlhodobého zvládania porúch nedostatku alebo nadbytku jedného alebo viacerých hormónov, prípadne problémov spojených s príliš malým alebo príliš veľkým pôsobením hormónu alebo s problémami súvisiacimi s prijímaním hormónov. Endokrinológovia bežne liečia rôzne druhy diabetes, osteopéniu a osteoporózu, menopauzu, metabolické poruchy a obezitu, choroby štítnej žľazy, nadmernú alebo nedostatočnú tvorbu rastových hormónov, niektoré druhy rakoviny a nádory, pohlavný vývoj, funkcie, podmienky a problémy rozmnožovania (najmä neplodnosť).

Diagnostikovanie endokrinologickej poruchy je zložité, pretože prejavy niektorých endokrinologických ochorení sú veľmi nenápadné. Počas vyšetrenia sa lekár môže pýtať na príznaky, ktoré sa nezdajú byť príbuzné s vyšetrovaným problémom alebo sa zdajú byť zbytočné. Je to preto, že hladiny hormónov ovplyvňujú toľko rôznych systémov v tele, že iba malé zmeny v jednej žľaze môžu mať dopad na časti tela ďaleko od miesta samotných žliaz.

Počas vyšetrenia by lekár mal skontrolovať srdcový rytmus, krvný tlak, stav pokožky, vlasov, zubov, úst a odobrať vzorky krvi a moču. Po stanovení diagnózy endokrinológ navrhne liečebný plán, ktorý závisí od stavu spôsobujúceho príznaky ochorenia.

Cieľom endokrinológa je obnoviť rovnováhu hormónov v tele.

 

3. Priebeh vyšetrenia 

Endokrinológovia sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú vyškolení v informáciách a technikách potrebných na špecifickú diagnostiku a liečbu endokrinných stavov. Endokrinológ potrebuje mať rozsiahle vedomosti z klinickej chémie a biochémie, aby pochopil použitie a obmedzenie vyšetrení.

Endokrinologické vyšetrenie je zväčša bezbolestné a je potrebné na správne stanovenie diagnózy, zvolenie následnej zodpovedajúcej liečby pacienta a priebežné sledovanie vývoja sledovaného problému a uzdravovania. Väčšina endokrinných porúch sú chronické ochorenia, ktoré si vyžadujú celoživotnú starostlivosť.

Endokrinologické vyšetrenia nepotrebujú zvláštnu prípravu, len v prípade plánovaného odberu krvi treba ísť k lekárovi nalačno. Samotné endokrinologické vyšetrenie sa zvyčajne skladá z týchto postupov a vyšetrovacích metód:

1. anamnéza - ide o rozhovor pacienta a lekára o zdravotných problémoch a životnom štýle pacienta (lekár tiež zisťuje, či sa niektoré ochorenia nevyskytli aj u iných členov rodiny)
2. fyzikálne vyšetrenie – lekár zmeria tlak, pulz, telesnú teplotu, zváži a odmeria výšku pacienta, potom pohľadom, hmatom, poklepom a posluchom vyšetrí celé jeho telo, všíma si aj zmeny na koži, extrémnu vychudnutosť alebo naopak obezitu s charakteristickou distribúciou telesného tuku
3. laboratórne vyšetrenia a testy – odber krvi, moču a prípadne slín (stanovenie hladiny hormónov), punkcia - cytologické vyšetrenie napr. pri zväčšení štítnej žľazy do strumy, aplikácia injekcie so stimulačným činidlom na testovanie funkcie endokrinného orgánu

4. diagnostické grafické a zobrazovacie techniky – endokrinológ môže dať pacienta vyšetriť aj pomocou grafických a zobrazovacích metód, aby videl prípadné zmeny v organizme a na žľazách (napr. EKG, EEG, ultrazvuk, RTG, CT, MR, PET)

 

Ak sa potrebujete objednať ku endokrinológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.