TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je to neurológia, čím sa zaoberá a aké sú neurologické ochorenia?

1. Čo je to neurológia?

Neurológia je odvetvie medicíny zaoberajúce sa štúdiom porúch a chorôb nervového systému, ktorý tvorí:

  • ústredná (centrálna) nervová sústava - mozog a miecha
  • obvodová (periférna) nervová sústava, ktorá zahŕňa všetky druhy štruktúr spájajúce centrálny nervový systém a iné orgány a tkanivá ľudského tela - mozgové a miechové nervy, vegetatívne nervy (riadia činnosť vnútorných orgánov).

Neurológia diagnostikuje a lieči problémy všetkých súčastí nervového systému, delí sa na neurológiu dospelých a detskú neurológiu.

Nervový systém vykonáva v tele mnoho funkcií, riadi prácu celého tela: prijíma informácie o zmenách z vonkajšieho a vnútorného prostredia, triedi ich a spracúva, následne vytvára signály a privádza ich k výkonným orgánom a tak usmerňuje ich činnosti. To znamená, že neurológia sa zaoberá poruchami hybnosti a citlivosti tela, ako aj poruchami funkcií zmyslových a vnútorných orgánov. Súvisí s viacerými lekárskymi odvetviami (patrí k nim najmä psychiatria, interná medicína, pediatria, endokrinológia, onkológia, fyzioterapia, ale aj sexuológia, traumatológia, krčné a očné lekárstvo a iné) a v spolupráci s nimi lieči rôzne závažné ochorenia.

S neurológiou úzko súvisí aj ďalší špecializovaný odbor – neurochirurgia, ktorá za zaoberá riešením ochorení a úrazov nervovej sústavy chirurgickými postupmi.

Detská neurológia je samostatným lekárskym odborom z dôvodu riešenia špecifických problémov pacientov (nervosvalové ochorenia, ochorenia mozgu, miechy a periférnych nervov detí od ich narodenia do veku 19. rokov).

 

Ak vás zaujíma, čo robí neurológ a ako prebieha vyšetrenie, môžete si prečítať náš článok - Čo robí neurológ? Ako prebieha vyšetrenie?

 

2. Aké sú neurologické ochorenia?

Problémy alebo ochorenia, ktoré sú predmetom liečby samotnej neurológie alebo jej liečby v spolupráci s rôznymi medicínskymi odbormi, vo väčšine prípadov predstavujú stavy organizmov, ktorých zanedbaná liečba by viedla nielen k ďalekosiahlym ťažkostiam, ale až k predčasnej smrti pacienta. Mnohé choroby ani v prípade ich správnej a včasnej diagnostiky nie je možné vyliečiť – možno len spomaliť ich postup, uľaviť od bolesti, znížiť závažnosť problému.

K najčastejším problémom a ochoreniam patrí zápal nervovej sústavy, migrény a iné bolesti hlavy, úrazy hlavy, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia, roztrúsená skleróza, epilepsia, neuropatia, encefalitída, nádory na mozgu a mieche, poškodenie medzistavcových platničiek, bolesti krčnej a bedrovej chrbtice, rôzne bolesti nôh, komplikácie diabetu, syndróm karpálneho tunelu, ale aj novodobé choroby ako je SMSkový krk, tabletové rameno, mobilný lakeť. Neurológia sa zaoberá aj mnohými ďalšími chorobami, ku ktorým patrí napr. aj besnota, syndróm nepokojných nôh, detská obrna, rôzne tiky, nespavosť, narkolepsia, tinnitus a mnohé ďalšie ochorenia. Liečba neurologických chorôb je založená najmä na užívaní medikamentov. Liečba mnohých neurologických chorôb a problémov vyžaduje často aj hospitalizáciu.

Pri ochoreniach s poruchami hybnosti alebo pri narušeniach telesných funkcií pomáhajú rôzne špecifické formy rehabilitácie zamerané na ich nacvičovanie (napr. poruchy myslenia, zmyslové poruchy, rečové poruchy) alebo formy kúpeľnej rehabilitácie. Pokročilé štádiá najčastejších neurologických ochorení (degeneratívne a nevyliečiteľné ochorenia) ako je Parkinsonova choroba, demencia, nádory na mozgu, ťažké stavy po mozgových príhodách a poškodenia mozgu po úrazoch, ktoré sa len veľmi ťažko dajú zvládať v domácom prostredí, vyžadujú paliatívnu liečbu - tá zabezpečuje podpornú liečbu rôznych nepríjemných príznakov a pomáha pacientovi skvalitniť život.

 

Ak sa potrebujete objednať k neurológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia