TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí neurológ? Ako prebieha vyšetrenie?

1. Čo robí neurológ?

Neurológ je lekár-špecialista, ktorého úlohou je štúdium, prevencia, diagnostikovanie a liečba všetkých problémov týkajúcich sa nervovej sústavy. K potiažam, s ktorými sa na neho pacienti obracajú, patria veľmi často bolesti chrbta a migrény, ale aj epileptické záchvaty, svalové kŕče a tiky, problémy so spánkom, poruchy pamäti, závrate, hluk v ušiach, ochrnutie tvárového nervu, zhoršenie zmyslov (sluch, čuch, niektoré poruchy zraku), nádor na mozgu alebo mieche, trasenie rúk alebo nôh, úrazy hlavy a chrbtice. Neurológ sa venuje aj zotavovaniu pacientov počas stavov, ktoré vzniknú po infarkte a mŕtvici.

Cieľom práce neurológa je zabezpečenie čím dlhšieho pohodového a nezávislého života pacientov, t. j. v závislosti od neurologickej diagnózy sa snaží o odstránenie či zníženie bolestí a doterajších problémov alebo o umožnenie života jedincov bez opatrovateľov.

 

Ak vás zaujíma, čo je to neurolģia, čím sa zaoberá a aké sú neurologické ochorenia, môžete si prečítať náš článok - Čo je to neurológia, čím sa zaoberá a aké sú neurologické ochorenia?

 

2. Priebeh neurologického vyšetrenia

Neurologické vyšetrenie sa vykonáva na základe odporúčania praktického lekára alebo iného špecialistu a pozostáva z komplexu metód slúžiacich na zistenie neurologickej choroby. Súbor lekárskych úkonov overuje stav centrálneho nervového systému (mozog a miecha) a periférnych nervov. Zo strany pacienta nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu.

Priebeh neurologického vyšetrenia:

1. anamnéza - pre určenie správnej diagnózy je dôležité, aby lekár výsledky vlastného vyšetrenia spojil so zisteniami z anamnestického rozhovoru, počas ktorého sa oboznámi nielen so súčasným stavom pacienta, ale aj s jeho osobným (lieky, alergie, iné ochorenia, operácie, úrazy), epidemiologickým (kontakt s chorou osobou, kontakt so zvieratami vrátane možného napadnutia zvieraťom, poštípanie hmyzom, návšteva zahraničia - predovšetkým v oblastiam s vyšším výskytom infekčných chorôb), sociálnym a rodinným (dedičné alebo vrodené ochorenia vyskytujúce sa u blízkych pokrvných príbuzných) zázemím.

2. fyzikálne vyšetrenie - základné fyzické a vizuálne vyšetrenie hodnotí činnosť nervového systému a podľa zistených odchýliek od normálneho stavu lokalizuje miesto pravdepodobného poškodenia a zameriava sa naň pri ďalšom vyšetrení. Využíva len jednoduché nástroje – najmä neurologické kladivko, vatové štetčeky a kovový hrot, ktorými lekár poklepkaním alebo dotykom testuje šľachové reflexy, motorické a senzitívne nervy. Lekár sleduje aj držanie tela, chôdzu, napätie svalov a schopnosť pacienta regulovať svalové napätie. Súčasťou vyšetrenia sú aj činnosti ako je kladenie ukazováku na nos, predpaženie a natáčanie rúk, zdvíhanie nôh, poskok na jednej nohe, pričom niektoré z nich treba vykonať so zavretými očami. Pri poruchách čuchu sa môžu využiť predmety s vôňou ako sú napr. zrnká kávy alebo mydlo. Lekár pacienta oboznámi s výsledkami svojho vyšetrenia ihneď po jeho ukončení. Na základe nálezu môže odporučiť testy na potvrdenie alebo spresnenie diagnózy ako sú:

3. Laboratórne vyšetrenia alebo zobrazovacie metódy

  • klasické zobrazovacie metódy (röntgen, počítačová tomografia, magnetická rezonancia)
  • testy prekrvenia mozgu, prietok krvi krčnými tepnami
  • meranie elektrickej aktivity mozgu elektroencefalografom
  • lumbálna punkcia (odber a rozbor mozgomiešneho moku)

Výsledky týchto postupov a techník spolu so základným vyšetrením poskytnú lekárovi dôležité informácie pre určenie správnej diagnózy. Len presná diagnóza umožní začať liečbu, ktorá môže zlepšiť stav pacienta. Po zhodnotení výsledkov neurologického vyšetrenia môže neurológ odporučiť vyšetrenia aj u iných špecialistov (napr. psychiater, otorinolaryngológ, ortopéd).

 

Ak sa potrebujete objednať k neurológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia