TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí neurológ? Ako prebieha vyšetrenie?

1. Čo robí neurológ?

Neurológ je lekár-špecialista, ktorého úlohou je štúdium, prevencia, diagnostikovanie a liečba všetkých problémov týkajúcich sa nervovej sústavy s výnimkou tých, ktoré v dôsledku prevažujúcich porúch psychických funkcií patria do odboru psychiatrie (duševné choroby).

 Výkon práce neurológa vyžaduje najprv úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia všeobecného lekárstva a následnú atestáciu v odbore neurológie, pričom špecializačná príprava na atestáciu trvá 5 rokov.

K potiažam, s ktorými sa pacienti obracajú na neurológa, patria veľmi často bolesti chrbta a hlavy vrátane migrén, ale aj epileptické a iné záchvatové stavy, ochorenia chrbtice a poruchy hybnosti, svalové kŕče a tiky, problémy so spánkom, degeneratívne ochorenia mozgu, poruchy pamäti, závrate, hluk v ušiach, ochrnutie tvárového nervu, zhoršenie zmyslov (sluch, čuch, niektoré poruchy zraku), nádor na mozgu alebo mieche, trasenie rúk alebo nôh, chronické bolesti, úrazy hlavy a chrbtice. Neurológ sa venuje aj zotavovaniu pacientov počas stavov, ktoré vzniknú po infarkte a mŕtvici.

Spektrum patologických príznakov, ktoré skúma neurológ, je nesmierne široké, neurologických diagnóz je skutočne veľmi veľa, preto je práca neurológa zložitá a ťažká – okrem bežných diagnóz sa môžu vyskytnúť u pacienta aj nie časté, dokonca aj raritné príčiny ochorenia. Pri určovaní príčin problémov pacientov výrazne pomáhajú lekárom rôzne zobrazovacie metódy.

Súčasťou práce neurológa sú nielen diagnostické, ale aj terapeutické výkony ako napr. podávanie injekcií a infúzií, odber krvi, transfúzia krvi a krvných derivátov, lumbálna punkcia, katetrizácia močového mechúra, kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia, interpretácia pomocných a laboratórnych vyšetrení. Od neurológa sa vyžaduje, aby ovládal aj techniku a základné zhodnotenie vyšetrení súčastí nervovej sústavy vykonávaných rôznymi vyšetrovacími prístrojmi, ako je napr. RTG, CT, MR, USG, EMG (elektromyografické vyšetrenie), EEG (elekroencefalografia) a iné.

Cieľom práce neurológa je zabezpečenie čím dlhšieho pohodového a nezávislého života pacientov, t. j. v závislosti od neurologickej diagnózy sa snaží o odstránenie či zníženie bolestí a doterajších problémov alebo o umožnenie života jedincov bez opatrovateľov.

 

Ak vás zaujíma, čo je to neurolģia, čím sa zaoberá a aké sú neurologické ochorenia, môžete si prečítať náš článok - Čo je to neurológia, čím sa zaoberá a aké sú neurologické ochorenia?

 

2. Priebeh neurologického vyšetrenia

Neurologické vyšetrenie sa vykonáva na základe odporúčania praktického lekára alebo iného špecialistu a pozostáva z komplexu metód slúžiacich na zistenie neurologickej choroby. Súbor lekárskych úkonov overuje stav centrálneho nervového systému (mozog a miecha) a periférnych nervov. Zo strany pacienta nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu, len niektoré vyšetrenia vyžadujú spoluprácu pacienta (napr. pri EMG je potrebné 4 dni pred vyšetrením vylúčiť užívanie magnézia).

Priebeh neurologického vyšetrenia:

1. anamnéza - pre určenie správnej diagnózy je dôležité, aby lekár výsledky vlastného vyšetrenia spojil so zisteniami z anamnestického rozhovoru, počas ktorého sa oboznámi nielen so súčasným stavom pacienta, ale aj s jeho osobným (lieky, alergie, iné ochorenia, operácie, úrazy), epidemiologickým (kontakt s chorou osobou, kontakt so zvieratami vrátane možného napadnutia zvieraťom, poštípanie hmyzom, návšteva zahraničia - predovšetkým v oblastiam s vyšším výskytom infekčných chorôb), sociálnym a rodinným (dedičné alebo vrodené ochorenia vyskytujúce sa u blízkych pokrvných príbuzných) zázemím.

2. fyzikálne vyšetrenie - základné fyzické a vizuálne vyšetrenie hodnotí činnosť nervového systému a podľa zistených odchýliek od normálneho stavu lokalizuje miesto pravdepodobného poškodenia a zameriava sa naň pri ďalšom vyšetrení. Využíva len jednoduché nástroje – najmä neurologické kladivko, vatové štetčeky a kovový hrot, ktorými lekár poklepkaním alebo dotykom testuje šľachové reflexy, motorické a senzitívne nervy. Lekár sleduje aj držanie tela, chôdzu, napätie svalov a schopnosť pacienta regulovať svalové napätie. Súčasťou vyšetrenia sú aj činnosti ako je kladenie ukazováku na nos, predpaženie a natáčanie rúk, zdvíhanie nôh, poskok na jednej nohe, pričom niektoré z nich treba vykonať so zavretými očami. Pri poruchách čuchu sa môžu využiť predmety s vôňou ako sú napr. zrnká kávy alebo mydlo. Lekár pacienta oboznámi s výsledkami svojho vyšetrenia ihneď po jeho ukončení. Na základe nálezu môže odporučiť testy na potvrdenie alebo spresnenie diagnózy ako sú:

3. Laboratórne vyšetrenia alebo zobrazovacie metódy

klasické zobrazovacie metódy (röntgen – napr. zmeny chrbtice a lebky, počítačová tomografia – napr. zobrazenie tkaniva mozgu alebo krvácania, magnetická rezonancia – vyšetrovanie rozsahu postihnutia roztrúsenou sklerózou, ultrasonografia a angiografia – vyšetrenie tepien zásobujúcich mozog krvou, pozitrónová emisná tomografia – monitorovanie funkčnej aktivity jednotlivých regiónov mozgovej kôry)

- elektrofyziologické vyšetrenia:

meranie elektrickej aktivity mozgu elektroencefalografom (EEG), má význam hlavne v diagnostike epilepsie, ale aj pri iných poruchách mozgu

elekromyografia (EMG): využíva sa napr. pri hodnotení funkcie periférneho nervu, nervosvalovej platničky a svalu

polysomnografia – slúži na vyšetrenie spánku pacienta, počas spánku sa pri nej meria 7 rôznych parametrov (očné pohyby, pohyby končatín, činnosť srdca, nasýtenie krvi kyslíkom, dýchanie, svalové pohyby brady, EEG)

- evokované potenciály – vyšetrenie rýchlosti vedenia informácií v mozgu (využíva sa pri zisťovaní funkcie príslušného zmyslu a ako metóda posudzujúca závažnosť postihnutia pri roztrúsenej skleróze)

- lumbálna punkcia (odber a rozbor mozgomiešneho moku – jeho tlak, farba, zloženie)

Výsledky týchto postupov a techník spolu s anamnézou a so základným vyšetrením poskytnú lekárovi dôležité informácie pre určenie správnej diagnózy. Jej súčasťou je zostavenie terapeutického plánu. Len presná diagnóza umožní začať liečbu, ktorá môže zlepšiť stav pacienta.

 Po zhodnotení výsledkov neurologického vyšetrenia môže neurológ odporučiť vyšetrenia aj u iných špecialistov (napr. psychiater, otorinolaryngológ, ortopéd).

 

Ak sa potrebujete objednať k neurológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia