TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Ischemická choroba srdca: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje ischemickú chorobu srdca?

Ischemickú chorobu srdca spôsobuje nedostatočné prekrvenie srdcového svalu (ischémia), čoho dôsledkom je zníženie alebo úplné zastavenie dodávky kyslíka a živín do myokardu. Najčastejšou príčinou ischémie srdcového svalu sú zúžené vencovité tepny, ktoré zásobujú srdce krvou, ale môže ju zaviniť aj spazma (kŕčovité stiahnutie steny koronárnej artérie). Dôvod vzniku spazmy nie je známy, príčinou môže byť napr. porucha funkcie cievnej steny, fajčenie, porucha metabolizmu horčíka.

Zúženie tepien spôsobuje takmer vždy ateroskleróza (chorobná zmena koronárnych artérií - kornatenie), ktorá spočíva v ukladaní aterosklerotického plátu (zloženie: mastné usadeniny, cholesterol, vápnik, kolagén a ďalšie látky) v stenách tepien, čo spravidla vedie ku chronickej ischemickej chorobe. Zužovanie tepien postupuje pomaly – prvé známky ukladania lipidových prúžkov na stenách artérií možno pozorovať už od veku cca10 rokov, čo sa časom môže zintenzívniť a viesť ku vzniku chronickej ischemickej choroby. Akútnu formu ICHS spôsobuje náhle uzatvorenie srdečnej tepny – obyčajne je to odrhnutý plát, ktorý upchá srdcovú artériu na niektorom z jej zúžených miest. Akútna forma ICHS, ktorá bráni prúdeniu krvi do srdca, priamo ohrozuje život chorého a preto je závažnejšia ako chronická.

Rizikové faktory vzniku ischemickej choroby sa delia na dve skupiny - niektoré z nich je možné individuálne ovplyvniť, iné zasa nie:

Neovplyvniteľné rizikové faktory ICHS:

- zvyšujúci sa vek, mužské pohlavie, ženské pohlavie po menopauze, rodinná predispozícia srdcových chorôb (u najbližších príbuzných)

Ovplyvniteľné rizikové faktory ICHS:

- vysoký krvný tlak

- vysoká hladina cholesterolu

- fajčenie

- obezita, nevhodné stravovanie a nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu

- dlhodobý a nadmerný stres

 

Väčšina uvedených individuálnych faktorov sa dá ovplyvniť dodržiavaním zdravého životného štýlu, prípadne vhodným upravením doterajšieho spôsobu života, ktorým možno zlepšiť stav srdcového ochorenia a tým prispieť k zníženiu rizika úmrtia z dôvodu ICHS.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ischemickej chorobe srdca, môžete si prečítať náš článok - Ischemická choroba srdca: čo to je a aké má prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby ischemickej choroby srdca?

ICHS sa lieči ľahšie, keď sa zistí včas, preto pri podozrení z tohto srdcového ochorenia je potrebné čím skôr podniknúť kroky na zníženie rizika z jeho rozvinutia (odborné vyšetrenie, liečba). To je zvlášť dôležité pri výskyte srdcového ochorenia v rodinnej anamnéze.

Odborný lekár – kardiológ začína vyšetrenie zisťovaním stavu pacienta, jeho osobnej a rodinnej anamnézy. Potrebné neinvazívne vyšetrenia tvoria fyzikálne vyšetrenia, laboratórne krvné testy, podľa potreby ich dopĺňajú záťažové testy, EKG, röntgen hrudníka, ECHO, záťažová echokardiografia, izotopové vyšetrenie prekrvenia myokardu, vyšetrenia CT, MRI, SPECT. Invazívnu vyšetrovaciu metódu tvorí koronografia (röntgenové vyšetrenie srdcových tepien za použitia kontrastnej látky).

Liečba ICHS:

- akútna forma ICHS - vyžaduje rýchlu liečbu a neodkladnú odbornú zdravotnú pomoc, rozhodujúce sú prvé dve hodiny od nástupu bolesti, cieľ: podaním medikamentov ovplyvniť faktory, ktoré ohrozujú život pacienta (spriechodnenie postihnutej tepny)

- chronická forma ICHS - zvyčajne nastupuje pri výšenej fyzickej alebo psychickej námahe, liečba je dlhodobá, cieľ: zlepšenie prekrvenia myokardu s dostatočným prísunom kyslíka

Liečba ischemickej choroby srdca využíva:

medikamenty

- chirurgické zákroky - koronárny bypass (našitie cievy, ktorá obíde postihnuté miesto, bypass môže byť aj viacnásobný), koronárna angioplastika (roztiahnutie postihnutej cievy špeciálnym balónikom s možným doplnením kovovej výstuže zabraňujúcej znovustiahnutiu cievy - stent)

Liečbu ischemickej choroby srdca môže pozitívne ovplyvniť vhodná zmena životného štýlu chorého, ktorej cieľom je zlepšenie priechodnosti ciev. Prípadnú sekundárnu prevenciu tvorí užívanie liekov alebo chirurgické ošetrenie postihnutej artérie, ktoré bránia rozvinutiu choroby a znižujú riziko úmrtia.

 

Ak Vás zaujala téma ischemickej choroby srdca a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby ICHS. 

 

Ak sa u vás vyskytla náhla bolesť na hrudníku, ktorá sa prejavuje ako pálenie, tlak, napätie, zvieranie, ťažoba, stláčanie, rezanie, bolesť sa môže šíriť aj do ramien, ruky, prstov, krku, čeľuste, chrbta a hornej časti brucha, čo môže sprevádzať závrat, únava, malátnosť, celková slabosť, krátkodobá strata vedomia, nevoľnosť, zvýšený tep, potenie, dýchavičnosť, točenie hlavy, bledá koža, pálenie záhy, pocit na zvracanie až zvracanie, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Beáta Šimková

Kardiológ - kardiológia, Uniklinika Prievidza