TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Astigmatizmus: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je astigmatizmus?

Astigmatizmus je častá a všeobecne liečiteľná nedokonalosť oka a nastáva vtedy, keď má predná plocha oka (rohovka) alebo šošovka vo vnútri oka nezodpovedajúce zakrivenie. V dokonale tvarovanom oku má každý z týchto prvkov okrúhle zakrivenie, podobné povrchu hladkej gule. Takáto rohovka a šošovka ohýbajú (lámu) všetky prichádzajúce svetelné lúče rovnako a tým na sietnici v zadnej časti oka vytvárajú ostrý obraz. Keď však má rohovka alebo šošovka vajcovitý tvar, tak sa prechádzajúce lúče svetla odlišne lámu a na sietnici sa vytvárajú dva rôzne obrazy, ktoré sa prekrývajú alebo kombinujú a výsledkom je rozmazané videnie na všetky vzdialenosti.

Astigmatizmus teda nastáva pri nerovnakom zakrivení rohovky – rohovkový astigmatizmus alebo šošovky – šošovkový astigmatizmus. Oba typy spôsobujú rozmazané videnie, ktoré sa môže vyskytnúť v jednom smere, buď horizontálne, vertikálne alebo diagonálne.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o astigmatizme, môžete si prečítať náš článok - Astigmatizmus: vznik a liečba.

 

2. Prejavy astigmatizmu

Astigmatizmus sa vyskytuje už pri narodení. Deti si nemusia uvedomovať, že ich videnie je rozptýlené alebo skreslené, preto je potrebné ich zrak pravidelne kontrolovať počas novorodeneckého obdobia v predškolskom veku aj počas školy každý jeden až dva roky (pediater, oftalmológ).

Medzi prejavy astigmatizmu patria:

  •         rozmazané alebo deformované videnie
  •         namáhanie očí a nepríjemné pocity – rezanie a pálenie v očiach
  •         bolesti hlavy
  •         ťažkosti s nočným videním
  •         únava
  •         škúlenie

Súčasťou prejavov môže byť aj zlá priestorová orientácia.

 

Ak Vás zaujala téma astigmatizmu a chceli by ste sa o ňom dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám  preštudovať si nasledujúci článokštúdiu zamerané na všeobecné informácie a na možné komplikácie spojené s liečbou a operáciou astigmatizmu.

 

Ak sa u vás vyskytli ťažkosti s rozmazaným videním na všetky vzdialenosti, ktoré sú spôsobené nedokonalosťou zakrivenia vašej šošovky alebo rohovky, prípadne máte ďalšie problémy s tým spojené ako je rezanie a pálenie v očiach, ťažkosti s nočným videním, škúlenie, zlá priestorová orientácia, bolesti hlavy a únava, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – očného lekára, ktorý určí optimálny spôsob liečby na odstránenie uvedených komplikácií vášho zraku. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Ivana Chovancová

Očný lekár - oftalmológia

www.ocnecentrumpu.sk