TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Myokarditída: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje myokarditídu?

Myokarditída je závažné zápalové ochorenie srdcového svalu, ktorého príčina vzniku môže byť infekčná (napr. vírusy, baktérie, kvasinky, huby, parazity) aj neinfekčná (napr. lieková reakcia, fyzikálne účinky – žiarenie, chemikálie alebo ťažké kovy, systémové zápalové ochorenie organizmu, reakcie po transplantácii alebo po pôrode, dôsledok užívania drog). Najčastejšou príčinou býva vírusová infekcia – napr. môže vzniknúť aj pri bežnej chrípke, keďže v prípade jej nedoliečenia a nevyležania môže vírus vstúpiť do srdca a poškodzovať jeho bunky.

Špecifická prevencia vzniku myokarditídy neexistuje, no dodržiavanie niektorých zdravotných odporúčaní a faktorov dopomáha k zníženiu rizika ochorenia:

- vyhýbať sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi (choroby: chrípka a iné respiračné ochorenia)

po prekonanej myokarditíde je potrebné, aby sa pacient šetril po fyzickej stránke aspoň pol roka

- doliečenie infekcií, pokojový režim počas liečby a dostatočná regenerácia po ich prekonaní

- liečba prípadných existujúcich diagnóz

- očkovania odporúčanými vakcínami (napr. chrípka, Covid 19)

- dodržiavanie osobnej hygieny –  najmä časté a dôsledné umývanie rúk

ochrana pred napadnutím kliešťom

- zdravé stravovanie, dodržiavanie potrebných diétnych opatrení

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o myokarditíde, môžete si prečítať náš článok - Myokarditída: čo to je a aké má prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby myokarditídy?

Včasná diagnostika myokarditídy je dôležitá na prevenciu dlhodobého poškodenia srdca. Ošetrujúci odborný lekár – kardiológ skúma zdravotný stav a určuje závažnosť ochorenia pacienta metódami:

komplexná anamnéza – najmä zisťovanie symptómov ochorenia a posúdenie klinických príznakov, vyšetrenie srdca stetoskopom - na ich základe lekár určuje ďalší diagnostický postup

krvné testy – pomáhajú potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť vírusov alebo baktérií v organizme (zisťovanie príčiny vzniku zápalu), hodnoty zápalových markerov v tele

zobrazovacie testy - potvrdenie myokarditídy a určenie jej závažnosti: elektrokardiogram (EKG) - srdcová činnosť (zisťovanie možnosti arytmií), echokardiogram (veľkosť srdca, pohyblivý obraz tlčúceho srdca, prúdenia krvi cez srdce, zobrazenie možnej tekutiny okolo srdca), röntgen hrude (veľkosť a tvar srdca a pľúc, zisťovanie možnosti tekutiny v srdci a okolo neho, ktorá môže súvisieť so srdcovým zlyhávaním), srdcová katetrizácia – pomáha jasnejšie zobrazenie srdca na röntgenových snímkach, CT alebo MRI srdca (veľkosť, tvar a štruktúra srdca s príznakmi jeho zápalu)

doplnkové testy – napr. výtery z hrdla a nosa, kultivácia moču (zisťovanie príčiny infekcie)


Liečba myokarditídy
je rôzna - podľa pôvodu, fázy a závažnosti ochorenia môže zahŕňať:

medikamenty - lieky zohľadňujú vyvolávajúcu infekciu, napr. vírusy, baktérie, parazity, systémové zápalové ochorenie a symptómy (napr. zvládnutie arytmií a srdcového zlyhávania), farmakologická liečba je spojená s odpočinkom, kľudovým režimom a v prípade chronickej formy aj s prípadnou zmenou životného štýlu. Ďalšie lieky sú zamerané na zabraňovanie vzniku krvných zrazenín v srdci, odstraňovanie prebytočnej tekutiny z tela a znižovanie záťaže srdca.

procedúry – intraaortálna balónová pumpa (pomáha zvyšovať prietok krvi a znižovať záťaž srdca), počas čakania na inú liečbu ako napr. na transplantáciu srdca: komorové asistenčné zariadenie (pomáha pumpovať krv zo srdca do zvyšku tela) alebo pri vážnom srdcovom zlyhaní extrakorporálna membránová oxygenácia (odstraňuje oxid uhličitý a dodáva kyslík do krvi)

chirurgické zákroky – implantácia kardiostimulátora alebo defibrilátora, transplantácia srdca

Dôležitou súčasťou liečby zápalu srdcového svalu je dlhodobé zníženie zaťaženia srdca, najmä obmedzenie fyzickej aktivity a odpočinok. Významnou súčasťou rekonvalescencie myokarditídy je aj dodržiavanie zdravého životného štýlu – obmedzenie soli, vylúčenie alebo obmedzenie alkoholu, nefajčenie, v niektorých prípadoch obmedzenie príjmu tekutín. Liečba myokarditídy má za cieľ odvrátiť riziko úmrtia, prinavrátiť srdcu jeho normálnu funkčnosť alebo ju aspoň v maximálnej možnej miere zlepšiť.

 

Ak Vás zaujala téma myokarditídy a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby myokarditídy.

.

Ak sa u vás vyskytlo búšenie srdca, arytmie (zrýchlený alebo nepravidelný srdcový tep), bolesť na hrudníku, sťažené dýchanie až dýchavičnosť, zvýšená teplota až horúčka, nadmerná únava, celková slabosť, točenie hlavy, pocit na omdletie, opuchy nôh, členkov a chodidiel, kašeľ, bolesti svalov, kĺbov a v hrdle, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý určí formu ochorenia vášho srdca a v nadväznosti na to aj spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Beáta Šimková

Kardiológ - kardiológia, Uniklinika Prievidza