TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je Denzitometria, pre koho je určená a ako prebieha?

1. Čo je to denzitometria? 

Denzitometria je zobrazovacia metóda, ktorá určuje hustotu minerálov v kostiach a hustotu kostného tkaniva. Je to spôsob, ako merať stratu kostnej hmoty, ku ktorej zvyčajne dochádza starnutím (postupne od veku 40 rokov).

Čím vyšší je obsah minerálov v kostiach, tým sú kosti hustejšie, silnejšie a menej náchylné na zlomenie sa.

Denzitometria zisťuje, či pacient trpí osteoporózou. Osteoporóza je porucha, ktorá sa vyznačuje krehkosťou kostí a pravdepodobnosťou ich zlomenia. Vzniká vtedy, keď organizmus stráca kostnú hmotu rýchlejšie, ako telo dokáže vytvoriť nové kostné tkanivo. Denzitometria využíva röntgenové lúče (druh elektromagnetického žiarenia) na meranie toho, koľko gramov vápnika a ďalších kostných minerálov je zabalených do segmentu kosti (test hustoty kostí). Najčastejšie sa vyšetrujú stavce v chrbtici, kosti v bedre a niekedy aj na predlaktí. Vyšetrovacia metóda je rýchla, nezaťažuje pacienta, je bezbolestná. Po ukončení vyšetrenia je  možné ihneď obnoviť obvyklé aktivity.

Výsledky denzitometrie sa používajú na určenie rizika zlomenín, overenie diagnózy osteoporózy a na monitoring liečby osteoporózy, preto sa toto pomocné vyšetrenie považuje za „zlatý štandard“ na diagnostiku možných problémov kostí.

 

2. Pre koho je denzitometria určená? 

Osteoporóza je častejšia u starších žien (rizikový vek: nad 65 rokov), ale môže sa vyskytnúť aj u mužov (rizikový vek: nad 70 rokov). Bez ohľadu na pohlavie alebo vek vám lekár môže v odôvodnených prípadoch denzitometriu odporučiť. Vyšetrenie je primárne určené pre pacientov starších ako 21 rokov, výnimkou sú tehotné ženy – pre ne je denzitometria nevhodná (RTG žiarenie môže poškodiť vyvíjajúci sa  plod).

Najčastejšie využitie denzitometrie:

- u pacientov už bola diagnostikovaná osteoporóza alebo osteopénia – prvé štádium osteoporózy  (kontrola stavu ochorenia a účinnosti liečby)

- pacient pozoruje na sebe stratu výšky

- pacient s anamnézou zlomeniny, ktorá bola spôsobená malou úrazovou silou

- pacient so zlomeninou stavcov chrbtice, ktoré mali neúrazový pôvod – kosti sú také krehké, že sa zlomia oveľa ľahšie, ako za normálnych okolností u zdravého človeka (zlomeniny môžu byť niekedy spôsobené silným kašľom alebo aj kýchaním)

pacienti so zvýšenou funkciou prištítnych teliesok alebo s inými chorobami spojenými so stratou kostnej hmoty

pri dlhodobom užívaní niektorých liekov (steroidné lieky, kortikoidy), ktoré narúšajú proces obnovy kostnej hmoty (zníženie množstvo kostnej hmoty)

- po absolvovaní transplantácie orgánu alebo kostnej drene (lieky proti odmietnutiu orgánov zasahujú do prirodzeného procesu obnovy kostí a teda môžu spôsobiť osteoporózu)

- osoby s hormonálnou nestabilitou, pretože znížené hladiny pohlavných hormónov oslabujú kosti a ich prirodzený proces obnovy - výskyt u žien po hormonálnej liečbe (hladina ženského estrogénu môže začať klesať napr. počas liečby niektorých druhov rakoviny) a u mužov, ktorým znižujú hladinu testosterónu niektoré liečby rakoviny prostaty

- ženy po menopauze, najmä ak majú ďalší rizikový faktor – napr. fajčenie, dedičnosť, vek - 65 rokov a viac, bolesti chrbta, problémy s pohybom

 

3. Ako prebieha denzitometrické vyšetrenie? 

Vyšetrenie predpisuje ošetrujúci lekár pacienta – zvyčajne je to reumatológ, ortopéd, traumatológ, gynekológ, endokrinológ, detský reumatológ alebo detský gynekológ a výkon je hradený z verejného poistenia (1x ročne).

Pred vyšetrením (min. 24h) by pacient nemal užívať vápnik v akejkoľvek forme doplnku výživy, inak nie je potrebné meniť každodennú rutinu (jedlo, nápoje, lieky). V ordinácii je pacient tesne pred vyšetrením odmeraný a odvážený a následne uložený na špeciálne lôžko s röntgenovým ramenom. Denzitometrické vyšetrenie trvá približne 20 minút, pacient počas neho zostáva oblečený a skener zachytáva jednu alebo viac oblastí kostí.

Denzitometria - TopDoktor

Výsledkom denzitometrie je číslo – hustota kostného tkaniva v g/cm2, nie obraz štruktúry kosti, či nález zlomeniny. Skenovanie ponúka vysoký stupeň presnosti. Skener prevedie namerané údaje o hustote kostí do obrázkov a grafov. Namerané hodnoty lekár vyhodnocuje - umožňujú mu stanoviť presnú diagnózu a podľa miery odvápnenia kostí (osteopénia – prvé štádium rednutia kostí, osteoporóza – ochorenie kostného tkaniva, ktoré spôsobuje zvýšenú krehkosť kostí s dôsledkom častejších zlomenín) doporučiť režimové opatrenia (vylúčenie fajčenia, obmedzenie alkoholu, zvýšenie pohybovej aktivity – prechádzky, turistika, nordic walking, užívanie vápnika a vitamínu D) a nastaviť správnu liečbu buď vo forme tabletiek alebo infúzií.

 

Ak sa potrebujete objednať na denzitometriu a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.