TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Arytmia: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje arytmiu?

Základnou funkciou srdca je prečerpávanie okysličenej krvi do celej obehovej sústavy človeka, čomu je prispôsobená jeho frekvencia. U zdravého človeka prebieha nepozorovane - srdcový rytmus je normálne riadený prirodzeným kardiostimulátorom (sínusový uzol) v jeho pravej hornej komore (predsieni), ktorý vysiela elektrické signály spúšťajúce každý srdcový tep. V zdravom srdci proces signalizácie srdca zvyčajne prebieha hladko a vedie k pravidelnej pokojovej srdcovej frekvencii 60-100 úderov za minútu.

Arytmie narušujú prečerpávanie krvi, môžu ho spomaliť alebo spôsobiť úplné zastavenie a ohroziť život.

Väčšina arytmií je následkom získaného ochorenia srdca (nedokrvenie – ischémia, zápal, degeneratívne zmeny a rôznorodé chronické ochorenia s neznámymi príčinami - kardiomyopatia), menej prípadov arytmií býva spôsobených vrodenou srdcovou chybou a všetky v princípe znamenajú poruchu normálneho, pravidelného srdcového rytmu (t. j. dysrytmiu). Arytmia môže nastať aj z dôvodu rozvíjajúceho sa infarktu myokardu.

Rizikové faktory srdcovej arytmie:

- ochorenie koronárnych artérií, iné srdcové problémy, operácie srdca

- vysoký krvný tlak

- genetická predispozícia

- vyšší vek

- problémy so štítnou žľazou (nadmerná činnosť alebo nedostatočná funkcia)

- spánkové apnoe (stav s prestávkami v dýchaní počas spánku)

- cukrovka

- nerovnováha elektrolytov (draslík, sodík, vápnik, horčík) v krvi

- niektoré lieky

- nadmerné užívanie alkoholu alebo kofeínu, fajčenie

drogová závislosť

stres, nesprávna životospráva, nadváha, obezita

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o arytmii, môžete si prečítať náš článok - Arytmia: čo to je a aké má prejavy.

 

2. Aké sú možnosti liečby arytmie?

Na diagnostiku srdcovej arytmie lekár zvyčajne vykonáva vyšetrovací proces v tejto postupnosti:

Fyzická skúška (krvný tlak, pulz), položenie otázok týkajúcich sa anamnézy a symptómov.

Vyšetrenie krvi (napr. základný krvný obraz, biochémia, hladina hormónov, vnútorné prostredie).

Testy na potvrdenie nepravidelného srdcového tepu - základnou vyšetrovacou metódou je elektrokardiografia – napr. EKG – elektrokardiogram (detekuje elektrickú aktivitu srdca), Holterov monitor (prenosné EKG zariadenie na zaznamenanie srdcovej aktivity počas normálnych denných činností), záznamník udalostí (prenosné EKG zariadenie na detekciu sporadických arytmií), echokardiogram (vytvára obraz veľkosti, štruktúry a pohybu srdca), implantovateľný slučkový rekordér (zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca a nepravidelné srdcové rytmy).

Ak lekár počas týchto testov nezistí arytmiu, môže sa pokúsiť spustiť arytmiu pomocou náporového testu (záťaž využíva napr. stacionárny bicykel, bežiaci pás) s monitorovaním srdcovej činnosti, test nakloneného stola (reakcie srdca na zmenu uhla tela), elektrofyziologické testovanie a mapovanie šírenia elektrických impulzov cez srdce pomocou katétrov s elektródami zavedenými cez krvné cievy do rôznych oblastí srdca

Hľadanie stavov, ktoré môžu spôsobiť arytmie (napr. ochorenie srdca alebo štítnej žľazy)                  

Liečba srdcovej arytmie závisí od formy poruchy a jej závažnosti. Niektoré srdcové arytmie nevyžadujú liečbu a stačia len pravidelné kontroly so sledovaním ich stavu.

Liečba srdcových arytmií na kontrolu alebo odstránenie problematického srdcového tepu využíva:

medikamenty (antiarytmiká – pomáhajú obnoviť alebo udržať normálny srdcový rytmus, lieky na riedenie krvi – prevencia vzniku krvných zrazenín)

kardioverzia (farmakologická alebo elektrická – výboj z defibrilátora na obnovenie normálneho rytmu srdca)

vágové manévre – zastavenie záchvatu pri tachykardii podráždením blúdivého nervu (vagus)

chirurgický zákrok:           - katétrové postupy – prerušenie vybraných vodivých dráh srdca pomocou katétra (radiofrekvenčná ablácia)

                                                 - implantácia kardiostimulátora alebo defibrilátora

                                                 - operácia srdca (napr. koronárny bypass)

V prípade búšenia srdca spojeného s bolesťami na hrudi a dýchavičnosťou, je potrebné ihneď privolať odbornú pomoc – záchrannú zdravotnú službu.

 

Vzhľadom na závažnosť srdcových ochorení je dôležitá prevencia – predchádzať srdcovým arytmiám pomáha dodržiavanie zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa: zdravé stravovanie, fyzickú aktivitu, udržiavanie zdravej hmotnosti, nefajčiť, vynechať alebo obmedziť alkohol a kofeín, znížiť stres a dodržiavanie systematickej liečby diagnostikovaných ochorení (napr. vysoký krvný tlak, cukrovka, poruchy štítnej žľazy).

Hlavným cieľom liečby arytmie je prinavrátenie a udržanie normálneho srdcového rytmu.

Ak Vás zaujala téma arytmie a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby poruchy srdcového rytmu.

.

Ak sa u vás vyskytlo chvenie na hrudi, nepríjemné búšenie srdca, zrýchlený alebo pomalý tlkot srdca, pocit občasného vynechania srdcového tepu, nepravidelný tep, bolesť na hrudi, ktoré dopĺňa úzkosť, únava, slabosť, točenie hlavy, závrat, dýchavičnosť, tras, potenie, bledosť, modranie koncových častí tela, mdloby, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý určí formu ochorenia vášho srdca a v nadväznosti na to aj spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia