TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Arytmia: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je arytmia?

Arytmia (srdcová arytmia) je porucha srdcového rytmu. Normálna hodnota srdcovej frekvencie je 60-100 pravidelných úderov za minútu. Problémy so srdcovým rytmom sa vyskytujú, keď nefungujú správne elektrické signály, ktoré koordinujú údery srdca. Chybná signalizácia spôsobuje, že srdce bije príliš rýchlo (tachykardia – pokojová srdcová frekvencia je vyššia ako 100 úderov za minútu), príliš pomaly (bradykardia – pokojová srdcová frekvencia je nižšia ako 60 úderov za minútu) alebo nepravidelne (rôzne nekoordinované pohyby srdcového svalu, t. j. srdcových predsiení alebo komôr).

Nepravidelné srdcové tepy sa pociťujú ako chvenie alebo búšenie srdca.

Nie všetky nepravidelnosti v tepovej frekvencii znamenajú srdcovú chorobu - môžu byť neškodné, ale aj nepríjemné alebo dokonca životu nebezpečné. Niektoré arytmie sa považujú za bežné – napr. keď sa srdce pri nádychu mierne zrýchli a pri výdychu mierne spomalí (respiračná sínusová arytmia). Tak isto je normálne, keď sa človeku srdcový tep spomalí dlhodobejšie (napr. počas spánku) alebo zvýši (napr. pri horúčke, cvičení, námahe) – takéto zrýchlenie u zdravých ľudí nepredstavuje zdravotné riziko. Stavy srdcovej arytmie môžu, no nemusia mať závažné následky, keďže tieto poruchy môžu mať rôzne formy.

Komplikácie ochorenia však ohrozujú život a závisia od typu arytmie – môžu zahŕňať aj zlyhanie srdca, náhlu smrť alebo mŕtvicu (arytmie sú spojené so zvýšeným rizikom tvorby krvných zrazenín a ak sa zrazenina uvoľní, môže sa dostať zo srdca do mozgu a viesť k mŕtvici).

Ak sa chcete dozvedieť viac o arytmii, môžete si prečítať náš článok - Arytmia: vznik a liečba.

 

2. Prejavy arytmie

Srdcové arytmie nemusia spôsobovať také príznaky, ktoré si možno bežne všimnúť a lekár môže nepravidelný srdcový tep zaznamenať pri vyšetrení z iného zdravotného dôvodu alebo pri preventívnej prehliadke. Prejavy poruchy srdcového rytmu môžu byť rôznorodé – od banálnych až po stavy ohrozujúce život – srdečnú smrť v prípade, že resuscitácia nie je poskytnutá urgentne.

Hlavné príznaky a prejavy arytmie:

- chvenie na hrudi až nepríjemné búšenie srdca

- zrýchlený tlkot srdca (tachykardia)

- pomalý srdcový tep (bradykardia)

- pocit občasného vynechania srdcového tepu, nepravidelný tep

- bolesť na hrudi

- dýchavičnosť, tras

- úzkosť, únava, slabosť

- točenie hlavy alebo závrat

potenie, bledosť, modranie koncových častí tela

- vysilenosť, mdloby alebo takmer mdloby

 

Ak Vás zaujala téma arytmie a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby poruchy srdcového rytmu.

.

Ak sa u vás vyskytlo chvenie na hrudi, nepríjemné búšenie srdca, zrýchlený alebo pomalý tlkot srdca, pocit občasného vynechania srdcového tepu, nepravidelný tep, bolesť na hrudi, ktoré dopĺňa úzkosť, únava, slabosť, točenie hlavy, závrat, dýchavičnosť, tras, potenie, bledosť, modranie koncových častí tela, mdloby, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý určí formu ochorenia vášho srdca a v nadväznosti na to aj spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia