TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Zelený zákal – glaukóm (lat. Glaucoma): príznaky a liečba

1. Popis choroby 

Zelený zákal alebo glaukóm je spôsobený abnormálne zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý zapríčiňuje poškodenie zrakového nervu. Takéto poškodenie zrakového nervu vedie k výpadkom v zornom poli alebo až k slepote. Zvýšený očný tlak je spôsobený hromadením tekutiny (komorového moku), ktorá tečie cez vnútro vášho oka. Táto vnútorná tekutina obvykle odteká tkanivom (trabekulárna sieťovina), kde sa stretávajú dúhovka a rohovka. Ak je tekutina nadmerne produkovaná alebo drenážny systém nefunguje správne, tekutina nemôže vytiecť normálnou rýchlosťou a zvyšuje sa tým tlak. Glaukóm predstavuje jednu z hlavných príčin slepoty u ľudí starších ako 60 rokov, no môže sa vyskytnúť v každom veku, no najčastejšie sa vyskytuje u starších ľudí.

Mnoho foriem glaukómu nemá žiadne varovné signály a prebieha až tak pozvoľna, že si nemôžete všimnúť zmenu videnia, pokiaľ nie je stav v pokročilom štádiu. Stratu zraku v dôsledku glaukómu nie je možné zvrátiť, je preto dôležité absolvovať pravidelné vyšetrenie očí, ktoré zahŕňa meranie tlaku oka, aby sa diagnóza mohla stanoviť v jej skorých štádiách a náležite liečiť. Ak sa glaukóm diagnostikuje a podchytí dostatočne skoro, strata zraku sa dá spomaliť alebo sa jej dá zabrániť. Treba si však byť vedomý toho, že ak už máte diagnostikovaný glaukóm, budete potrebovať pravidelné ošetrenia po zvyšok svojho života.

 

 2. Aké sú typy glaukómu?

Typy glaukómu:

Glaukóm s otvoreným uhlom je najbežnejšou formou ochorenia. Uhol odvodnenia tvorený rohovkou a dúhovkou zostáva otvorený, ale trabekulárna sieťovina je čiastočne zablokovaná. To spôsobuje postupné zvyšovanie tlaku v oku a tento tlak poškodzuje zrakový nerv. Stáva sa to tak pomaly, že môžete stratiť zrak skôr, ako si všimnete akékoľvek príznaky.

Glaukóm s uzavretým uhlom sa vyskytuje, keď sa dúhovka vydúva smerom dopredu, aby zúžila alebo zablokovala drenážny uhol tvorený rohovkou a dúhovkou. V dôsledku toho tekutina nemôže cirkulovať cez oko a zvyšuje sa tlak. 

Glaukóm s normálnym tlakom v oku, zrakový nerv sa poškodí, aj keď je váš očný tlak v normálnom rozsahu. V tomto prípade sa glaukóm vyvinie ako súčasť iného ochorenia. Lekári bohužiaľ nepoznajú presný dôvod vzniku tohto typu glaukómu.  

Vrodený alebo detský glaukóm sa vyskytuje od narodenia alebo sa môže rozvíjať v prvých rokoch života. Poškodenie zrakového nervu je spôsobené zablokovaním drenáže. 

Pri pigmentovom glaukóme sa pigmentové granule z dúhovky hromadia v drenážnych kanáloch, spomaľujú alebo blokujú tekutinu opúšťajúcu oko.

 

3. Príznaky

Príznaky sa líšia v závislosti od typu glaukómu a postupu ochorenia:

Glaukóm s otvoreným uhlom sa prejavuje najčastejšie množstvom slepých miest zorného poľa v oboch očiach až po videnie tunela (pokročilé štádium). 

Glaukóm s uzavretým uhlom má najčastejšie prejavy ako silná bolesť hlavy a očí, nevoľnosť a zvracanie, rozmazané videnie a sčervenanie očí.

 

4. Liečba

Poškodenie spôsobené glaukómom sa nedá zvrátiť. Pravidelné prehliadky a následná liečba však môžu spomaliť alebo zabrániť strate zraku. V závislosti od Vášho zdravotného stavu lekár vyberie vhodné očné kvapky na predpis, perorálne lieky, laserové ošetrenie, chirurgický zákrok alebo kombinácie možností.

Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z príznakov glaukómu mali by ste čo najskôr navštíviť očnú ordináciu, ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

 

MUDr. Ivana Chovancová

Očný lekár - oftalmológia