TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Choroby aorty: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje choroby aorty?

Choroby aorty môžu byť vrodené alebo vznikať a rozvíjať sa počas života. Vrodené vznikajú ešte počas vnútromaternicového vývoja. Ochorenia srdcovnice vzniknuté počas života môžu byť spôsobené rozličnými problémami s následkami rôznych zdravotných komplikácií a chorobných stavov.

Príčiny vzniku chorôb aorty:

- zdravotný stav, ktorý postihuje srdce, aortu alebo blízke tepny (napr. ateroskleróza – ukladanie látok do stien cievy, zápaly – infekčné, neinfekčné, nedokrvenie – ischémia, koronárna choroba srdca, poruchy spojivového tkaniva) je najčastejším dôvodom ochorení aorty

- geneticky alebo rodinne podmienené anomálie (chyby) aorty

autoimunitné poruchy

- traumy (poranenia, úrazy)

Rizikové faktory vzniku chorôb aorty tvoria napr.:

genetická predispozícia

- vyšší vek (opotrebovanie ciev)

- mužské pohlavie, ženy po menopauze

- zlý životný štýl: fajčenie, alkohol, nesprávne stravovanie, nedostatok pohybu, drogy, stres

- vysoké hladiny cholesterolu, ateroskleróza, ochorenia spojivového tkaniva, vysoký krvný  tlak

- poruchy metabolizmu tukov, cukrovka

- nadváha, obezita

úrazy hrudníka, pády z veľkej výšky, dopravné nehody (nárazy v rýchlosti)

zápaly

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o chorobách aorty, môžete si prečítať náš článok – Choroby aorty: čo sú a aké majú prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby chorôb aorty?

Pri chorobách aorty je veľmi dôležitá včasná diagnostika, pretože je rozhodujúca pre ich zvládnutie a pre možné prežitie pacienta. Každé zanedbanie liečby znamená zvyšovanie pravdepodobnosti ohrozenia života. Pre pacientov s ochorením aorty je potrebná celoživotná liečba.

Ochorenia aorty patria do skupiny kardio-vaskulárnych chorôb a z tejto skutočnosti sa pri podozrení z ich výskytu odvíjajú potrebné vyšetrenia existujúcich problémov. Diagnostika a ani liečba chorôb aorty nie sú jednoduché, pretože ich symptómy môžu byť podobné ako pri iných nemociach (napr. srdcový infarkt, mozgová príhoda), no terapia ochorení aorty sa od ich liečby odlišuje.

Určenie konkrétnej choroby aorty využíva metódy:

anamnéza – zisťovanie súčasných ťažkostí pacienta, zdravotný stav pred ich výskytom, doterajšie ochorenia, užívané lieky a doplnky výživy, výskyt kardio-vaskulárnych problémov v rodine

fyzikálne vyšetrenia – krvný tak, pulz, dýchanie

laboratórne testy – odber krvi a jej rozbory

zobrazovacie metódy – napr. využitie: RTG, CT, MRI, ECHO, EKG, SONO, USG, PET (pozitrónová emisná tomografia), aortografia, angiogramy, angiografie, monitorovanie tlaku krvi (TK) a pulzovej frekvencie (PF)

Liečba ochorení aorty využíva viacero terapeutických metód, ktoré sa vykonávajú v závislosti od konkrétnej poruchy aorty, miesta a rozsahu jej poškodenia, rýchlosti progresie ochorenia a môže byť:

farmakologická – lieky na stabilizáciu pacienta pred operáciou, znižovanie srdcovej frekvencie, znižovanie tlaku krvi a zvýšených hladín cholesterolu, zabránenie narastania aneuryzmy

chirurgická – endovaskulárna oprava aorty zavedením stentu prístupom cez cievu, otvorená chirurgia cez stenu hrude, hybridná metóda (kombinácia endovaskulárnej a tradičnej operácie)

Prevencia vzniku ochorení aorty a zmena životného štýlu pri ochoreniach aorty (eliminácia negatívne pôsobiacich faktorov) pred i po operácii vyžadujú:

- udržiavanie optimálnych hodnôt tlaku, cholesterolu, krvného cukru

životný štýl: vyvážená zdravá strava, pravidelná a dostatočná fyzická aktivita, udržiavanie správnej hmotnosti, nefajčenie, neužívanie drog, obmedzovanie alkoholu, dodržiavanie dentálnej a ústnej hygieny

 

Ak Vás zaujala téma chorôb aorty a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na problematiku liečby chorôb aorty.

 

Ak sa u vás vyskytla bolesť na hrudníku, chrbte, bruchu alebo v nadbrušku, ostrá a veľmi silná bolesť vystreľujúca medzi lopatky, do ramena, slabín, krku alebo do dolnej čeľuste, chrapot, kašeľ, dýchavičnosť, búšenie alebo nepravidelná činnosť srdca, zrýchlený tep, nevoľnosť, bledosť, vysoký alebo nízky krvný tlak, opuchy končatín, opuch pľúc, mravenčenie, tŕpnutie, horúčka, únava, malátnosť, slabosť, točenie hlavy, poruchy vedomia alebo krátkodobá strata vedomia, mali by ste navštíviť odborného lekára – internistu alebo kardiológa, ktorý diagnostikuje problém a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia