TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Choroby aorty: čo sú a aké majú prejavy?

1. Čo sú choroby aorty?

Choroby aorty patria medzi menej časté, ale závažné zdravotné problémy - ich priebeh môže byť akútny a predstavovať rýchly vznik stavu, ktorý ohrozuje život pacienta alebo môže byť chronický a prebiehať v dlhšom časovom úseku.

Aorta (inak aj srdcovnica) je najväčšia cieva ľudského tela - je to pružná tepna (artéria), ktorá má priemer 3-4 cm a odvádza všetku okysličenú krv zo srdca, vystupuje z ľavej srdcovej komory smerom dohora, otáča sa doľava a pokračuje smerom nadol do brušnej dutiny.

Krv je zo srdca vypudená do aorty pod veľkým tlakom, preto je srdcovnica najviac namáhanou cievou v ľudskom tele. Krv z aorty smeruje do ostatných častí tela (orgány, svaly, tkanivá, bunky).

Chorobné stavy aorty sa môžu vyskytnúť v každom veku, postihujú ženy aj mužov (mužov častejšie), v seniorskom veku sa riziko ich výskytu zvyšuje.

 

K problémom, anomáliám a ochoreniam aorty patria poruchy:

vrodené - zdvojenie aortálneho oblúka, pravostranný aortálny oblúk, koarktácia (zúženie) aorty

vrodené s neskoršou manifestáciou - najmä Marfanov syndróm, čo je systémové ochorenie spojivového tkaniva spôsobené genetickou mutáciou, pri ktorom hrozia aneuryzmy aorty a sú predispozície k jej disekcii a ruptúre

získané - najčastejšie sú: aneuryzma (dilatácia - rozšírenie, výduť – oslabenie cievnej steny), ateroskleróza (zvápnenie) aorty, disekcia (natrhnutie cievnej steny), ruptúra (roztrhnutie srdcovnice), infekcie, zápaly (aortitídy), tumory (nádory), traumy (poškodenia spôsobené úrazmi)

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o chorobách aorty, môžete si prečítať náš článok – Choroby aorty: vznik a liečba.

 

2. Prejavy chorôb aorty

Pri niektorých problémoch aorty môže byť dlhé obdobie postupného zhoršovania chorobného stavu úplne bezpríznakové (napr. pri aneuryzme alebo ateroskleróze), pri iných problémoch závisia symptómy od vyvolávajúcej príčiny, miesta problému a stupňa postihnutia, postupne sa zvýrazňujú a objavia sa náhle (akútne stavy).

Príznaky chorôb aorty závisia od vyvolávajúcej príčiny a ich prejavmi môžu byť:

bolesť na hrudníku, bolesť na chrbte, bolesť brucha, bolesť v nadbrušku

- ostrá a veľmi silná bolesť vystreľujúca medzi lopatky, do ramena, do slabín, do krku alebo do dolnej čeľuste

- chrapot, kašeľ

- dýchavičnosť, búšenie srdca, nepravidelná činnosť srdca, zrýchlený tep

- únava, malátnosť, slabosť, točenie hlavy, poruchy vedomia, krátkodobá strata vedomia

ťažkosti s prehĺtaním, nevoľnosť

bledosť, modrá koža

- vysoký alebo nízky krvný tlak

- opuchy končatín, opuch pľúc

- mravenčenie, tŕpnutie

horúčka

 

Pri každom postihnutí aorty jej anomáliou, problémom alebo chorobou je nevyhnutná odborná lekárska pomoc, ktorá pomáha odvrátiť alebo znížiť riziko úmrtia.

 

Ak Vás zaujala téma chorôb aorty a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na problematiku liečby chorôb aorty.

 

Ak sa u vás vyskytla bolesť na hrudníku, chrbte, bruchu alebo v nadbrušku, ostrá a veľmi silná bolesť vystreľujúca medzi lopatky, do ramena, slabín, krku alebo do dolnej čeľuste, chrapot, kašeľ, dýchavičnosť, búšenie alebo nepravidelná činnosť srdca, zrýchlený tep, nevoľnosť, bledosť, vysoký alebo nízky krvný tlak, opuchy končatín, opuch pľúc, mravenčenie, tŕpnutie, horúčka, únava, malátnosť, slabosť, točenie hlavy, poruchy vedomia alebo krátkodobá strata vedomia, mali by ste navštíviť odborného lekára – internistu alebo kardiológa, ktorý diagnostikuje problém a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia