TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je to kardiológia, čím sa zaoberá a aké sú kardiologické ochorenia?

1. Čo je to kardiológia a čím sa zaoberá?

Kardiológia je samostatný lekársky odbor, ktorý sa zaoberá srdcom a cievami napojenými na srdce. Tento medicínsky odbor študuje, diagnostikuje a lieči srdce, jeho poruchy a problémy samostatne alebo v spolupráci s kardiochirurgiou, súčasťou náplne jej činnosti je aj prevencia srdcovo-cievnych ochorení. Kardiológia sa venuje problémom všetkých štruktúr srdca vrátane tepien a žíl, ktoré sú na srdce napojené. Ochoreniami celého cievneho systému sa zaoberá ďalší odbor medicíny – angiológia.

V súčasnosti počet pacientov s chorobami srdca neustále rastie a v súlade s tým sa zväčšuje aj význam kardiológie, pretože srdcové ochorenia a komplikácie, ktoré pacientom spôsobujú, ohrozujú nielen ich zdravie, ale aj život. Vzhľadom na množstvo možných problémov, ktorými môže byť srdce postihnuté a ktorých symptómy sú často dosť podobné, efektívna terapia v kardiológii vyžaduje, aby bol pôvod, rozsah a stupeň problému srdca spoľahlivo určený. V súčasnosti presnejšia diagnostika v kardiológii využíva nielen dlhodobo overené vyšetrovacie metódy (napr. fonendoskop, röntgen hrude, záťažové testy), ale aj moderné postupy založené na technickom pokroku, ktoré sa začali používať na prelome tisícročí (napr. počítačová tomografia, magnetická rezonancia). S tým sú spojené súčasné liečebné postupy umožňujúce lekárovi zvoliť čo najúčinnejšiu liečbu srdcových chorôb, ktorú zabezpečujú rôzne, na konkrétny problém srdca špecificky zamerané farmaceutické prípravky, ako aj ďalšie liečebné metódy, inovatívne mikroinvazívne alebo aj invazívne chirurgické postupy (napr. katétrové postupy, kardiostimulátor, defibrilátor, transplantácia srdca, umelé srdce).

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci kardiológa a o jeho vyšetreniach, môžete si prečítať náš článok - Čo robí kardiológ a ako prebieha kardiologické vyšetrenie?

 

2. Aké sú kardiologické ochorenia?

Kardiovaskulárne ochorenia môžu vznikať už v prenatálnom období (vrodené srdcové choroby), prejavovať sa môžu ihneď po narodení dieťaťa, no aj v jeho neskoršom veku počas rastu alebo až v dospelosti – obyčajne sa vyskytnú pri fyzickej aktivite. Množstvo srdcových problémov môže časom postihnúť aj pôvodne zdravé srdce a najčastejšie príčinou jeho vzniku je iné ochorenie, úraz, zlý zdravotný štýl (fajčenie, užívanie drog a nadmerného množstva alkoholu, nedostatok pohybu, zlé stravovacie návyky, obezita), genetická predispozícia a vyšší vek (nad 65 rokov).

Typické príznaky srdcových ochorení:

- tlak a bolesť (pálenie, zvieranie, stáčanie, rezanie, napätie) na hrudi, ktorá môže vystreľovať do rôznych horných častí tela

- dýchavičnosť, lapanie po dychu, zrýchlené dýchanie

- chvenie na hrudi alebo búšenie srdca, arytmie (príliš pomalý, príliš rýchly alebo nepravidelný tep srdca - spomaľovanie alebo zrýchľovanie), pocit vynechania srdcového tepu

- vysilenosť, únava, malátnosť

- bolesť hlavy, točenie hlavy, mdloba, poruchy vedomia, bezvedomie

K ďalším symptómom ochorení srdca patria: opuchy, modranie niektorých – najmä koncových - častí tela, bledosť, nevoľnosť, potenie, zvýšená teplota, nízky alebo vysoký krvný tlak, napätie v krčných žilách

K častým ochoreniam a problémom srdca patria:

arytmie - všetky poruchy pravidelného srdcového rytmu (dysrytmie)

angina pectoris - rôzne formy (akútna, chronická, variantná, refraktérna)

- fibrilácia predsiení srdca - príležitostná, vytrvalá, dlhodobo vytrvalá, trvalá

myokarditída - zápal srdcového svalu

- perikarditída - zápal srdcového obalu, formy: akútna, recidivujúca akútna, neustála, chronická

- srdcové zlyhávanie – akútne, chronické, ľavostranné, pravostranné, obojstranné, dysfunkcie

- vrodené srdcové choroby (ochorenia srdcového svalu, poruchy srdcových chlopní, defekty prepážky - septa, chybné pripojenia žíl alebo tepien na srdce)

 

Ak Vás zaujala téma kardiológie s chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nej, ale aj na možnosti diagnostiky a liečby kardiologických ochorení.

 

Ak vás vyskytli bolesti a tlak na hrudi, dýchavičnosť, lapanie po dychu, zrýchlené dýchanie, chvenie na hrudi, búšenie srdca, nepravidelný tep srdca, pocit vynechania srdcového tepu, opuchy, bledosť, modranie častí tela, pričom sa môže vyskytovať aj vysilenosť, únava, malátnosť, bolesť hlavy, točenie hlavy, mdloba, poruchy vedomia, bezvedomie, potenie, zvýšená teplota, napätie v krčných žilách, nízky alebo vysoký tlak, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý na základe dôsledného vyšetrenia zisťuje možnosť ochorenia srdca, špecifikuje ho a v nadväznosti na to určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Beáta Šimková

Kardiológ - kardiológia, Uniklinika Prievidza