TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Fibrilácia predsiení srdca: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje fibriláciu predsiení srdca?

Zdravé srdce má pravidelný tep, ktorý v pokoji vykazuje 60-80 úderov za minútu. Pri fibrilácii predsiení srdce stráca svoj pravidelný rytmus, predsiene pracujú chaoticky a mimoriadne rýchlo – až 300 úderov za minútu. Niekedy príčina vzniku ochorenia nie je známa (idiopatická fibrilácia predsiení), no pomerne zriedka sa jedná o samostatné ochorenie, väčšinou vzniká na základe iného zdravotného problému.

Možné príčiny a rizikové faktory vzniku fibrilácie predsiení srdca:

- ochorenia srdca – napr. infarkt myokardu, vrodená srdcová chyba, problémy so srdcovými chlopňami, ischemická choroba srdca, predchádzajúca operácia srdca

- vírusové infekcie, ochorenia pľúc (zápaly, karcinóm, pľúcna embólia)

vysoký krvný tlak

- genetická predispozícia

- vyšší vek (nad 60 rokov), výskyt stúpa s vekom

- diabetes, problémy so štítnou žľazou (nadmerná činnosť) a iné metabolické nerovnováhy

- spánkové apnoe (stav s prestávkami v dýchaní počas spánku)

užívanie stimulantov vrátane niektorých liekov, nadmerné užívanie alkoholu, kofeínu, tabaku

- stres, námaha, nedostatok spánku, nesprávna životospráva, obezita

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o fibrilácii predsiení srdca, môžete si prečítať náš článok - Fibrilácia predsiení srdca: čo to je a aké má prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby fibrilácie predsiení srdca?

Pri diagnostike fibrilácie predsiení srdca využíva lekár tieto vyšetrovacie metódy:

anamnézazameriava sa na zisťovanie predchádzajúceho (choroby, operácie) a súčasného stavu pacienta (symptómy, iné choroby, užívané lieky), zisťuje sa aj rodinná predispozícia

fyzické vyšetrenie - krvný tlak, pulz, posluch srdca fonendoskopom

vyšetrenie krvi – zameriava sa možné zmeny vnútorného prostredia organizmu (napr. zvýšená hladina hormónov štítnej žľazy, odhalenie látok, ktoré môžu viesť k fibrilácii predsiení srdca)

testy na zisťovanie stavu srdca - hlavnou vyšetrovacou metódou je elektrokardiografia: EKG – elektrokardiogram (meranie elektrickej aktivity srdca) ukazuje, ako srdce bije - príliš rýchlo alebo príliš pomaly, Holterov monitor (prenosné EKG zariadenie zaznamenáva srdcovú aktivitu celodenne počas normálnych činností), záznamník udalostí (prenosné EKG zariadenie na detekciu sporadických arytmií, zvyčajne sa nosí 30 dní), echokardiogram (vytvára obraz veľkosti, štruktúry a pohybu srdca), röntgen hrude (stav srdca a pľúc), implantovateľný slučkový rekordér (zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca a nepravidelné srdcové rytmy).

náporový test – záťažové testovanie srdca (využíva sa bežiaci pás a stacionárny bicykel)

Liečba fibrilácie srdcovej predsiene závisí od príčiny vzniku tejto poruchy a jej závažnosti, lekár na základe stanovenej diagnózy môže využívať lieky a postupy:

medikamenty (antiarytmiká – pomáhajú obnoviť alebo udržať normálny srdcový rytmus, lieky na kontrolu srdcovej frekvencie a lieky na riedenie krvi – prevencia vzniku krvných zrazenín)

kardioverzia (farmakologická – lieky sú podávané intravenózne alebo perorálne, elektrická – výboj z defibrilátora na obnovenie normálneho rytmu srdca)

chirurgické alebo katétrové postupy: 
- srdcová ablácia - je to vytvorenie jaziev na srdci pomocou katétra (ohybná hadička) vedeného cez krvnú cievu: senzory na špičke katétra aplikujú teplo (rádiofrekvenčná energia) alebo extrémny chlad (kryoablácia) na tkanivo v mieste poruchy, tkanivo sa poškodí a tým sa odstraňujú alebo izolujú štruktúry zodpovedné za vznik fibrilácií.
- implantácia kardiostimulátora

Dôležitou súčasťou terapie je dôsledná liečba vyvolávajúceho ochorenia a ďalších diagnostikovaných zdravotných problémov (napr. obehové zlyhanie, problematický krvný tlak, nízka hladina draslíka v krvi).

Prevencia vzniku ochorenia je založená na dodržiavaní zdravej životosprávy – vyvážená strava, dostatok pravidelnej fyzickej aktivity, udržanie správnej hmotnosti, redukcia stresu, vyhýbanie sa pitiu energetických nápojov a užívania nadmerného množstva alkoholu, silnej kávy a tabaku.

Fibrilácia predsiení je najčastejšie sa vyskytujúcou arytmiou srdca. Pri tejto arytmii dochádza nielen k riziku vzniku krvných zrazenín, ale pri ich dlhodobých trvaniach aj k nadmernému opotrebovávaniu srdca, čo časom môže viesť až k jeho chronickému zlyhávaniu.

Hlavným cieľom liečby fibrilácie predsiení srdca je obnovenie pravidelného srdcového rytmu a zabránenie vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu viesť k mŕtvici a iným závažným problémom.


Ak Vás zaujala téma fibrilácie predsiení srdca a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby fibrilácie predsiení srdca.

 

Ak sa u vás vyskytlo chvenie na hrudi, nepríjemné búšenie srdca, zrýchlený alebo spomalený pulz, bolesť na hrudi, dýchavičnosť, únava, slabosť, točenie hlavy, závrat, vysilenosť, znížená fyzická výkonnosť, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – kardiológa, ktorý určí formu ochorenia vášho srdca a v nadväznosti na to aj spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Juraj Babušík PhD.

Kardiológ - kardiológia