TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Poruchy rastu – gigantizmus a akromegália: čo sú a aké majú prejavy?

1. Čo sú poruchy rastu – gigantizmus a akromegália?

Poruchy rastu – gigantizmus a akromegália sú výraznými odchýlkami od normálneho rastu dieťaťa v určitom období jeho veku (nadmerný rast)alebo zväčšovanie koncových častí tela a vnútorných orgánov v dospelosti. S uvedenými poruchami rastu sú často spojené rôzne komplikácie, ktoré majú negatívny dopad na vývoj dieťaťa a zdravotný stav v dospelosti – môžu znamenať také fyzické zmeny organizmu, ktorých dôsledkom sú diagnózy výrazne komplikujúce bežný život a dokonca môžu zapríčiniť aj smrť.

Pri nadmernom raste organizmu sa rozoznávajú dve poruchy:

  • gigantizmus (nadmerný rast) – jedinci rastú až do výšky okolo 250 cm
  • akromegália (zväčšovanie koncových častí tela a vnútorných orgánov v dospelosti) – najmä rast rúk (dlane, prsty) a nôh (chodidlá, prsty), častí hlavy (nos, ušnice, brada, sánka, výrazne zhrubnuté pery)

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o poruchách rastu – gigantizme a akromegálii, môžete si prečítať náš článok - Poruchy rastu - gigantizmus a akromegália: vznik a liečba.

 

2. Prejavy porúch rastu – gigantizmus a akromegália

Poruchy, ktoré sú spôsobené nadmerným rastom, majú neprehliadnuteľné príznaky a prejavy:

  • Gigantizmus spôsobuje priveľké množstvo rastového hormónupočas rastu dieťaťa, prejavuje sa dosiahnutím nadmernej výšky (rast všetkých kostí), jedinci majú súmernú postavu, ale väčšinou veľké ruky a nohy, prejavom je aj nadmerné potenie.
  • Akromegália sa vyvíja pomaly (prejdú celé roky, kým je vizuálne vnímateľná), je spôsobená nadmerným množstvom rastového hormónu v dospelosti, t. j. po ukončení rastu dlhých kostí a pôsobením nadbytku rastového hormónu sa zväčšujú len niektoré – koncové – časti tela ako sú dlane, chodidlá, prsty, ušnice, nos, sánka, pery, jazyk (rast kostí rúk, nôh, tváre). Častým príznakom ochorenia sú bolesti hlavy, poruchy zraku – najmä dvojité videnie, problémy so štítnou žľazou a srdcovým svalom, poruchy menštruačného cyklu, výtok mlieka z prsnej žľazy.

 

Ak Vás zaujala téma porúch nadmerného rastu a chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie ako aj na možné komplikácie ochorení a liečby gigantizmu a akromegálie.

 

Ak sa u vašich detí v ich detstve začali prejavovať poruchy rastu, ktoré charakterizuje príliš veľká výška dieťaťa oproti normálnemu stavu alebo ste u vás spozorovali postupné zväčšovanie sa koncových častí tela v dospelosti – dlaní, chodidiel, prstov, ušníc, nosa, jazyka, sánky a výrazné zhrubnutie pier spojených s nadmerným potením, mali by ste navštíviť odborného lekára – endokrinológa, ktorý určí liečbu. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

MUDr. Adriana Bednárová PhD.

Endokrinológ - endokrinológia