TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí internista a ako prebieha interné vyšetrenie?

1. Čo robí internista?

Internista je špecializovaný lekár, ktorý sa zaoberá štúdiom, prevenciou, diagnostikovaním a liečbou anomálií, ochorení a problémov vnútorných orgánov ako aj liečbou prípadných negatívnych dopadov týchto chorôb na ďalšie časti tela.

Internisti liečia závažné chronické choroby a ich následky, riešia aj ťažké diagnostické problémy svojich pacientov, pričom sa môžu stretnúť s prejavmi viacerých rôznych chorôb naraz (polymorbilita) - choroby srdca, pľúc, pečene, krvi, žliaz s vnútorným vylučovaním a iné.  Základom liečby je podrobná anamnéza, fyzikálne a prípadné pomocné (laboratórne a ďalšie) vyšetrenia.

Internisti riešia nielen dlhodobé, ale aj akútne a život ohrozujúce stavy. Pre správne stanovenie diagnózy, nastavenie účinnej liečby alebo záchranu života musí mať internista široké vedomosti zo všetkých špecializácií.

Kompetencie internistov a ďalších špecializovaných lekárov v sústave odborov zameraných na vnútorné orgány nie sú celkom presne vymedzené a prelínajú sa. Pri zložitých a nejasných stavoch vo vnútornom lekárstve sa internisti opierajú o zistenia ďalších odborných lekárov (a to nielen z interných špecializácií, ale aj z ďalších medicínskych disciplín).

Snahou internistu je stanovenie správnej diagnózy, odstránenie chorobných stavov postihnutých orgánov účinnou terapiou, liečba komplikácií a v prípade ťažkých stavov znižovanie úmrtnosti alebo aspoň dosiahnutie úľavy od existujúcich symptómov.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o internej medicíne a o ochoreniach vnútorných orgánov, môžete si prečítať náš článok - Čo je to interná medicína, čím sa zaoberá a aké sú ochorenia vnútorných orgánov?

 

2. Ako prebieha interné vyšetrenie?

Interné vyšetrenie tvorí súbor lekárskych úkonov, ktoré sú potrebné na určenie diagnózy ochorenia alebo ako predoperačné, prípadne preventívne vyšetrenie a vykonáva ich špecializovaný lekár – internista. Interné vyšetrenie nie je bolestivé, nevyžaduje špeciálnu prípravu, len v prípade odberu krvi je potrebné prísť nalačno. Vyšetrenie komplexne zhodnotí stav organizmu a charakter prípadného zdravotného postihnutia (zhodnotenie vnútorných systémov a negatívne následky zistených porúch pre ďalšie súčasti tela).

Zvyčajný priebeh interného vyšetrenia:

anamnéza – tvorí ju získanie informácií od pacienta: súčasný zdravotný stav a popis existujúcich potiaží, predchádzajúce ochorenia, operácie a úrazy, alergie, návyky (drogy, alkohol, cigarety, káva), užívané lieky, vitamíny a doplnky výživy, spôsob života, informácie o cestách do zahraničia, u žien aj gynekologické informácie (počet pôrodov a potratov), výskyt závažných alebo súvisiacich ochorení u blízkych rodinných príslušníkov (vrátane psychiatrických porúch)

fyzikálne vyšetrenie – lekár využíva svoje zmysly: pohľad (celkové zhodnotenie tela alebo jeho časti zrakom a prípadne aj za pomoci svetla baterky), pohmat, poklep, počúvanie (stetoskopom – zvuky srdca, dýchanie prípadne črevná peristaltika), vyšetrenie čuchom (pachy z úst vyšetrovaného), meranie tlaku (tlakomer), činnosť srdca (elektrokardiogram)

laboratórne testy – analýzy odobraných vzoriek: napr. sliny, stolica, kostná dreň, žlčové kamene, tkanivo nádoru, krv, moč – najmä krvný obraz, základná biochémia krvi a moču (napr. zisťovanie hladiny cholesterolu a krvných tukov, cukru, zápalové markery a iné ukazovatele podľa konkrétnych prejavov alebo problémov ochorenia)

pomocné vyšetrovacie metódy - napr. využitie: RTG, CT, MRI, ECHO, EKG, SONO, USG, PET (pozitrónová emisná tomografia), aortografia, angiogramy, angiografie, monitorovanie tlaku krvi (TK) a pulzovej frekvencie (PF), endoskopia, záťažové testy a iné vyšetrenia podľa potreby

priebežné hodnotenie klinického stavu – hodnotenie zdravotného stavu pacienta počas liečby

Výsledky vykonaných vyšetrení pomáhajú určiť diagnózu a rozhodnúť o postupe pre účinnú terapiu (vyliečenie zisteného problému alebo potlačenie najpálčivejších prejavov ochorenia) - to predstavuje hlavný cieľ vnútorného lekárstva.

Internista pri liečbe zistených ochorení využíva najmä postupy konzervatívnej terapie – napr. rôzne typy medikamentov, zmeny životného štýlu, diéty, doplnky potravy, vitamíny, rehabilitácie, fyzikálne terapie a podľa potreby aj ďalšie postupy (napr. transfúzie krvi a iné liečebné metódy).

 

Ak Vás zaujala téma internej medicíny s chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nej, ale aj na možnosti diagnostiky a liečby ochorení vnútorných orgánov.

 

Ak sa u Vás vyskytli bolesti na hrudníku, chrbte, bolesť v nadbrušku, bolesť brucha, hlavy, pretrvávajúca únava, slabosť, malátnosť, točenie hlavy, poruchy vedomia až bezvedomie, nevoľnosť, zvracanie, pálenie záhy, rýchly, nepravidelný tep srdca, búšenie srdca, dýchavičnosť, bledá, žltkastá alebo modrastá pokožka, nadmerné potenie, horúčka, kašeľ, chrapot, sipot, opuchy, nízky alebo vysoký krvný tlak, mravenčenie, tŕpnutie, svrbenie, nevysvetliteľné chudnutie, nechutenstvo, krvácavosť, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – internistu, ktorý na základe dôsledného vyšetrenia zisťuje možnosť ochorenia vnútorných orgánov, špecifikuje ho a v nadväznosti na to určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Ján Lukáč

Internista, Unipoliklinika Dubnica nad Váhom