MUDr. Miroslav Pernický
PhD.

Internista, Všeobecný lekár

Všetky hodnotenia