Bc. Adriana Trsťanová

Rehabilitácia, Fyziatria, Pediatrická rehabilitácia, Poliklinika Mlynská dolina